آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس

پیام:
چکیده:
مقدمه

گونه های کنه ریپی سفالوس سبب ضررهای اقتصادی قابل ملاحظه ای در ایجاد بیماری در حیوانات و همچنین انسان می شوند. Bm86 که یک پروتئین معدی کاندید واکسن می باشد توالی آن در بین جدایه های گونه های ریپی سفالوس از نظر جغرافیائی جدا از هم، متغیر و دلیل اصلی کاهش اثربخشی و شکست واکسن های نوترکیب است.

روش

در این مطالعه بیوانفورماتیکی توالی های انگل های ریپی سفالوس میکروپولوس و آنولاتوس استخراج، هم ردیف و اصلاح گردیدند. سپس نمودار تغییر پذیری و درخت فیلوژنتیک برای آن ها ترسیم شد. سپس گروه بندی و علامت گذاری تاکسون ها جهت طراحی واکسن تکاملی، آنتی ژن کبرا ، مرکز درخت و اجدادی صورت گرفت. همچنین بر روی توالی های واکسنی کبرا آنالیزهای مدل سازی و آزمون بر هم نهی انجام گرفت.

نتایج

در دو گونه میکروپولوس و آنولاتوس، بیشترین تغییری پذیری به ترتیب در حدود آمینواسید های 177 تا 181، 270 تا 276 و 351 تا 352 مشاهده گردید. 6 توالی به عنوان توالی مناسب جهت طراحی واکسن تکاملی و 12 توالی نیز جهت هم ردیفی مجدد و بدست آوردن توالی مورد توافق جهت طراحی آنتی ژن کبرا استفاده گردید. از سوی دیگر توالی مربوط به ریپی سفالوس آنولاتوس در شاخه های خواهری بوده و بیشتر به یکدیگر شبیه بودند تا به توالی های BM86 ریپی سفالوس میکروپولوس، به جزء توالی ADQ19687. توالی های انتخابی جهت طراحی واکسن بر مبنای مرکز درخت و اجدادی نیز به ترتیب از توالی های AJE29931، AJE29932 و ATW75472 و توالی های ATW5476، ADM86722، ACZ55133 معرفی شدند.

نتیجه گیری

 واکسن ضد کنه ای مبتنی بر روش کبرا برای Bm86 می توانند وسیع الطیف تر، مقرون به صرفه تر و جایگزین بهتری در مقایسه با واکسن های نوترکیب فعلی باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
140 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.