بررسی عناصر سه گانه فکری، شکلی و ساختاری دعای ندبه

پیام:
چکیده:

زیبایی‌شناسی ادعیه انتظار _ از جمله دعای ندبه _ موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است؛ ضرورت و اهمیت مطالعات گونه‌شناختی ادبی در متون ادب اسلامی از آن‌جاست که این رهیافت، خواننده را در دریافت متن، چیستی متن و تاویل لایه‌های آن یاری می‌رساند.
در پژوهش حاضر به سبک مسئله محور، با روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی _ تحلیلی، بعد از اشاره به کلیات، بیان شده است که: متون ادبی دارای عناصر مختلفی می‌باشد که در این‌جا سه عنصر اساسی فکری، شکلی و ساختاری بررسی می‌گردد. مهدویت، اندیشه اصلی در عنصر فکری دعای ندبه می‌باشد که در کنار آن به اندیشه‌های فرعی مانند بعثت انبیاء، ولایت امیرالمومنین7 و ائمه معصومین: و... مطرح می‌شود؛ در عنصر شکلی مباحث محاوره، عاطفه، تصویر و موسیقی مورد بحث واقع شده است که در عنصر محاوره دو خطاب مشخص و مبهم، و در عنصر عاطفه پنج مرحله تحریک عاطفه، آمادگی، هویت، هیجان و ارزیابی، و در عنصر تصویر، تصویر فرد منتظر و امام و جامعه و در عنصر موسیقی سه نوع موسیقی بیان می‌گردد؛ در عنصر ساختاری هم دو محور عمودی و افقی مورد بحث قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030795 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!