حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتالهین بر حرکت جوهری

پیام:
چکیده:

چکیده یکی از براهین صدرالمتالهین برای اثبات حرکت جوهری برهان از طریق تلازم میان طبیعت و آثار و حرکات آن است. حکیم سبزواری با این برهان به مخالفت برخاسته، و آن را صرفا دلیلی الزامی و جدلی، مطابق با مبانی اشراقی، و ناسازگار با مبانی صدرالمتالهین دانسته است. اشکالات حکیم سبزواری نشان می دهد که این برهان با تقریری که صدرالمتالهین از آن به دست داده است تمام نیست. شهید مطهری کوشیده است با بازسازی و تقریر جدید این برهان، آن را به برهانی تام تبدیل کند. این بازسازی گرچه دارای ابهاماتی است و با تقریر صدرالمتالهین کاملا همخوان نیست بحث علمی مربوط به برهان یادشده را ارتقا و روشنی بیشتر بخشیده است (به ویژه اگر بر اساس علیت تحلیلی بازخوانی شود). اما اولا پیشرفت حاصل شده نشان دهنده نادرستی تاملات و اشکالات حکیم سبزواری در مورد تقریر صدرالمتالهین نیست و ثانیا آنچه گشوده شدن افق جدید و ارتقای این بحث را باعث شده تاملات و چندوچون های حکیم سبزواری بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035218 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!