ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت

پیام:
چکیده:
زاویه دید و لحن در رمان همسایه ها از احمد محمود رویکردی متنوع دارد، اگر چه لحن غالب صمیمی و دوستانه است. ژرار ژنت روایت‏شناس مطرح ساختار‏گرا، طرح جامعی برای بررسی متون روایی پیشنهاد داده و سه وجه از سخن روایی؛ یعنی زمان، وجه (حالت) و لحن را در بررسی روایت مطرح کرده است. این جستار چگونگی شگردهای فراخوان دو عنصر دیدگاه و لحن را در رمان همسایه ها براساس نظریه ژرار ژنت با روشی تطبیقی- تحلیلی بررسی و رویکردهای روایی نویسنده را برای فراخوان دو عنصر دیدگاه و لحن تحلیل و تبیین کرده است، بنابراین، دستاورد پژوهش نشان می دهد که عنصر دیدگاه در این رمان تحت تاثیر کانون های گوناگون روایت شکل گرفته است و کانون روایت در این رمان، ترکیبی از سه نوع بدون شعاع کانونی، شعاع کانونی درونی و شعاع کانونی بیرونی است. لحن روایت نیز در خدمت جهت گیری بیان راوی در برابر شخصیت های رمان و جهت گیری شخصیت ها در برابر هم است که نویسنده از این منظر، لحن های متفاوت، اما متناسب با فضای رمان و موضع شخصیت ها آفریده است. هم چنین رمان همسایه ها از منظر لحن روایی در بعد مکانی، روایتی درون داستانی است و هر سه نوع روایت پسازمانی، پیشازمانی و هم زمانی را در بعد زمانی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037203 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!