فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سازمان ‏ها

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در دهه‏ های اخیر در پژوهش ‏ها جایگاهی مهم یافته است. سرمایه اجتماعی در اثر عوامل متعدد در سازمان‏ ها به وجود می آید و عناصر مهم سازمانی را تحت تاثیر قرار می‏دهد. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش ‏های قبلی در حوزه عوامل موثر بر مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان‏ ها و پیامدهای آن در کشور ایران انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ‏های آن از نرم ‏افزار جامع فراتحلیل استفاده شد. در این بررسی، از 83 مطالعه منتخب، تعداد 20 متغیر مستقل و 35 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه بررسی فراتحلیل سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان‏ ها نشان ‏داد متغیرهای سرمایه انسانی، رفتار شهروندی سازمانی، هوش اخلاقی، استراتژی‏های سازمان، عدالت سازمانی، شبکه‏ های اجتماعی، هوش سازمانی، ارتباطات عمودی، رهبری تحول‏آفرین، و مسئولیت‏ پذیری اجتماعی بیشترین تاثیر را در شکل‏ گیری و تشدید سرمایه اجتماعی در سازمان‏های ایرانی داشته ‏اند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی متغیرهای مهم سازمانی مثل سلامت سازمانی، مشارکت، موفقیت سازمانی، کیفیت زندگی، رضایت شغلی، اثربخشی تیمی، مدیریت دانش، مدیریت استعدادها، پاسخگویی، بهبود عملکرد، مشتری‏ گرایی، یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، ارزش ‏آفرینی، شادابی و شادکامی، تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار می‏دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
351 تا 373
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!