بررسی میزان تداخلات قوانین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی در حفظ یا واگذاری اراضی ملی در سامانه های عرفی شهرستان بیله سوار- استان اردبیل

پیام:
چکیده:

قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، قوانین اصلاحات اراضی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ماده 54 قانونرفع موانع تولید، از جمله قوانین متضاد در زمینه حفظ یا واگذاری منابع ملی در دوره های مختلف بوده اند. این قوانین علاوه بر ایجاد مناقشه، در مواردی همپوشانی هایی هم داشته که سبب پیچیدگی بیشتر در احقاق حقوق اراضی ملی شده است. در سال های اخیر، سیستم سنجش از دور و تفسیر عکس های هوایی به عنوان ابزارهای سریع و دقیق برای تعیین تکلیف اختلافات به وجود آمده، معرفی شده است. در این تحقیق، برای تعیین تکلیف اراضی اختلافی بین دستگاه های اجرایی متولی زمین با بهره برداران، شش پلاک از توابع شهرستان بیله سوار مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سوابق ثبتی، سوابق اجرای مقررات منابع طبیعی و اجرای مقررات امور اراضی، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS و Earth Google نسبت به تفسیر عکس های هوایی مقارن با اجرای قوانین مزبور و مقایسه آن با مقررات اجرایی و وضعیت موجود اقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد در سطح اعتماد 95 درصد بین سطح اراضی ملی در مقایسه با سطح مرتع و همچنین بین سطح مستثنیات در مقایسه با زراعت در زمان اجرای مقررات منابع طبیعی و اصلاحات اراضی، اختلاف معنی داری وجود دارد. این مساله نشان دهنده این است که از سطح اراضی ملی به نفع اراضی کشاورزی هر ساله کاسته شده است. این نتایج نشان از تداخل در مستثنیات و تصرف در منابع ملی دارد. با اعمال ماده 54 و حذف تداخلات اجرای مقررات موازی، 32/29درصد از مناقشات موجود قابل رفع است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -435
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040483 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!