بررسی اثرات ضدالتهاب و ضددرد عصاره هیدروالکلی میوه نسترن‫وحشی (Rosa canina L.) در موش های آزمایشگاهی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در سال های اخیر با توجه به اثرات جانبی داروهای شیمیایی، مصرف گیاهان دارویی به دلیل کم بودن عوارض جانبی، ارزان بودن و ترکیبات موثره افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد التهاب، ضد درد و ضد تب عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی در موش سوری نر بود.

روش کار

در این مطالعه تجربی از 120 سر موش سوری نر نژاد BALB/c با وزن 30-23 گرم استفاده شد. در هر تست، موش ها به 5 گروه 6 تایی شامل گروه های شاهد، کنترل مثبت و سه گروه تحت درمان با عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی به ترتیب با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم با روش داخل صفاقی تقسیم شدند. برای بررسی اثرات ضدالتهاب و ضدتب عصاره به ترتیب از تست گزیلن به عنوان القاکننده ادم گوش و تست مخمر آب جو به عنوان القاکننده تب استفاده شد. برای ارزیابی درد از تست های کشش شکمی با اسیداستیک و آزمون فرمالین استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

دوزهای 200 (05/0p<) و 400 (001/0p<) عصاره به طور معنی داری التهاب را کاهش دادند. دوزهای 100(0/05<p)، 200 (0/01 <p) و 400 (0/001 <p) عصاره، درد را در آزمون کشش شکمی و دوز 400 (50/0< p) مرحله درد مزمن در آزمون فرمالین را به طور معنی داری کاهش دادند. تزریق عصاره در هیچکدام از دوزهای موجود موجب کاهش تب نشد.

نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان می دهد که میوه نسترن کوهی دارای فعالیت های ضد التهاب و ضد درد احشایی است که احتمالا این اثرات بواسطه ظرفیت آنتی اکسیدانی این گیاه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040948 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!