بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

پیام:
چکیده:

مقاله ی حاضر به بررسی تاثیر متغیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی می پردازد. نگرش مجموعه ای از باورهاست که زبان آموز نسبت به اعضای جامعه زبانی مقصد و هم چنین در مورد فرهنگ خود داراست.جامعه ی آماری در این پژوهش، 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 94-93 در مرند می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده است. در پژوهش حاضر، اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه که از دو قسمت تشکیل شده است، جمع آوری شد. به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه، از میان روش های رایج برای جمع آوری داده ها، از روش انطباق و اصلاح شیوه های موجود استفاده شد. برای آزمون فرضیه ی پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون آماری T مستقل برای دو گروه جنسی دختر و پسر استفاده شد.در مقاله ی حاضر مشخص گردید که بین دو گروه جنسیتی در نگرش نسبت به به کارگیری زبان فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد. دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر دارای نگرش مثبتی نسبت به موضوع مطرح شده هستند؛ اما پسران در مقایسه با دختران نگرش مثبتی را دارا نیستند. در زمینه ی تاثیر نگرش دو گروه جنسی بر استفاده از زبان فارسی چنین استنباط شد که نگرش مثبت دختران باعث می شود آن ها در اغلب موقعیت ها از زبان فارسی استفاده کنند؛ در حالی‏که دانش آموزان پسر در موقعیت های مشابه ترجیح می دهند از زبان مادری خود، یعنی ترکی آذری، بهره ببرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.