جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد

پیام:
چکیده:
به منظور یافتن نشانه های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 راس گاومیش رودخانه ای شامل 260 راس آذری و 27 راس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه ها به وسیله آرایه های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بودند، به عنوان نشانه های انتخاب شناسایی شدند. بعد از انطباق مناطق ژنومی انتخاب شده با مناطق ژنومی متناظر آن روی ژنوم گاو (UMD3.1 Bos Taurus Genome)، 105 ژن و 28 QTL شناسایی شد. از مجموع 105 ژن شناسایی شده در مناطق ژنومی تحت انتخاب، 27 ژن مربوط به گیرنده های بویایی بودند. همچنین یک سری از ژن های شناسایی شده در رشد و توسعه بافت های بدنی، مرگ و میر سلولی، سیستم ایمنی بدن و توسعه بافت های پستانی نقش دارند. بررسی ها هم چنین نشان داد که QTL های شناسایی شده در این مطالعه عمدتا با صفات مربوط به رشد از قبیل وزن بدن در تولد، شیرگیری و بلوغ، چربی زیرپوستی، تولید گوشت لخم و وزن لاشه ارتباط دارد. QTL های مرتبط با تولید شیر، فقط با کیفیت شیر و تعداد سلول های شیر ارتباط دارند. در هر صورت، توصیه می شود جهت شناسایی نقش دقیق این ژن ها و QTL ها بایستی مطالعات ارتباطی انجام گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.