تاثیر روش های مختلف شکست خواب بر جوانه زنی بذر کما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کما گیاهی دارویی متعلق به خانواده چتریان است که از علوفه خشک آن برای تعلیف دام ها استفاده می شود. بهره برداری های بی رویه از عرصه های طبیعی، این گیاه را در معرض نابودی قرار داده است. بذر کما به دلیل داشتن خواب جوانه زنی اندکی دارد. به منظور شکستن خواب بذر این گیاه آزمایشی با 28 تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه های تکنولوژی بذر و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. تیمار ها شامل آبشویی به مدت 6 و 12 ساعت، خراش_دهی شیمیایی با اسید سولفوریک 80 درصد به مدت 5 و 10 دقیقه، نیترات پتاسیم 3/0 درصد به مدت 72 ساعت، تیمارهای هورمونی جیبرلیک اسید (250، 500 و 1000 پی پی ام) و بنزیل آمینوپورین (1/0 و 25/0 میلی گرم بر لیتر)، سرمادهی مرطوب به مدت 20 ،  35 و 50 روز در دمای 5+ درجه سانتی گراد و تیمارهای توام  سرمادهی و هورمونی بودند. نتایج نشان دادند که اثر تیمار های مذکور بر درصد، سرعت، میانگین زمان جوانه زنی و بنیه بذر کما معنی دار بود (1%≤ P). سرمادهی مرطوب عاملی ضروری برای شکستن خواب بذر کما بود. تیمارهای هورمونی سبب بهبود خصوصیات جوانه زنی بذرهای این گیاه شدند. تیمار 50 روز سرمادهی مرطوب در دمای 5+ درجه سانتی گراد توام با 500 پی پی ام جیبرلیک اسید، بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر کما بود
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050927 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!