مطالعه فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) در بخش های جنوبی استان آذربایجان شرقی و توصیف تکمیلی گونه Licnodamaeus inaequalis با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از منطقه

پیام:
چکیده:
در بررسی فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) استان آذربایجان شرقی طی سال های 1395-1393، در مجموع تعداد 27 گونه، متعلق به 25 جنس، 19 خانواده و 13 بالاخانواده جمع آوری و شناسایی شد. از این میان سه گونه  Hypocepheus mirabilis Krivolutsky, 1971،Oppiella (Oppiella) nova palustris Laskova, 1980 و Suctobelbella (Suctobelbella) acutidens sarekensis (Forsslund, 1941) برای نخستین بار برای فون کنه های نهان استیگمای ایران معرفی می شوند. همچنین توصیف تکمیلی گونه یLicnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965) با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از استان آذربایجان شرقی ارائه می شود. علاوه بر این، فهرست 27 گونه کنه اریباتید پیکنونوتیک جمع آوری شده در این مطالعه و کلید شناسایی آنها ارائه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051127 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!