محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کرتاسه در شمال درح (جنوب خاوری سربیشه)، خاور ایران

چکیده:
چکیده منطقه مورد مطالعه در شمال درح و در بخش شمالی زمیندرز سیستان قرار دارد. در این منطقه، سنگ های آتشفشانی با ترکیب بازالت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت و آندزیت منسوب به کرتاسه به صورت بین لایه ای با سنگ های رسوبی با همین سن قرار گرفته اند. بافت غالب در این سنگ ها پورفیری، گلومروپورفیری، اینترگرانولار، حفره ای و بادامکی می باشد. پلاژیوکلاز و پیروکسن، کانی های اصلی سازنده سنگ های بازالت و آندزیت بازالتی و پلاژیوکلاز، هورنبلند و کمی آلکالی فلدسپار، فنوکریست های آندزیت و تراکی آندزیت می باشند. این سنگ ها ماهیت کالک آلکالن تا تولئیتی دارند و غنی شدگی از  LILE, LREEو تهی شدگی از P , Nb, Ti را نشان می دهندکه بیانگر وابستگی آنها به مناطق فرورانش می باشد. غنی شدگی درSr, K, Cs, U ,Th, Zr  ناشی از پدیده آلایش پوسته ای می باشد. این ماگماتیسم، فرورانش لیتوسفر اقیانوسی سیستان در شرق ایران را تایید می نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051148 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 250,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!