ارزیابی نقش لند فرم های ژئومورفولوژیکی در استراتژی دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل کشور مطالعه موردی: ناحیه مرزی خراسان شمالی

پیام:
چکیده:
آگاهی و شناخت لندفرم ها و عوارض ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی از مهم ترین اقدامات اولیه برای آمایش و برنامه ریزی پدافندی و آمایش دفاعی کشور است که چشم پوشی از این پدیدهای ژئواستراتژیک طبیعی می تواند لطمات جبران ناپذیری در کنترل و مدیریت دفاعی و امنیتی کشور داشته باشد. منطقه مرزی شمال شرق کشور از دیرباز تحت یورش اقوام ازبک و ترکمن بوده است و با توجه به ماهیت جغرافیایی این کشورها، همواره ایران به عنوان یک منطقه غنی و مهم موردتوجه بوده است. از سوی دیگر با توجه به موقعیت راهبردی ایران در غرب آسیا، شناخت و ارزیابی محیطی مناطق مرزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی (DEM)در منطقه سیستم ها و لند فرم های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد شناسایی و در دیتابیس نرم افزار Arc Map دسته بندی و مورد تحلیل قرارگرفته، سپس با روش SWOT هریک از واحدها و لندفرم های ژئومورفولوژیکی شامل: کوهستان، تپه ماهور، گالی و تنگ ها ازنقطه نظر پدافند غیرعامل و ملاحظات دفاعی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق بررسی های صورت گرفته مرز ایران و ترکمنستان در منطقه تحقیق منطبق بر خط الراس کوه های هزار مسجد و کپه داغ است و در منطقه غلامان منطبق بر بستر رودخانه سومبار می باشد. لذا تنگه های سارانی و باجگیران ازنقطه نظر پدافند غیرعامل و تمهیدات امنیتی و دفاعی کشور، اهمیت استراتژیک بالایی دارند. در راستای حفظ منابع آبی به منظور تامین امنیت پایدار آبی برای مرزنشینان کشور احداث تاسیسات ذخیره آب بر روی رودخانه های سومبار و چندیر که به خارج از کشور می ریزند بسیار مهم و حیاتی است و می توان با اجرای این اصل پدافند غیرعامل، در آینده از کشمکش و چالش بر سر آب در مناطق مرزی جلوگیری نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051196 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!