الگوی شراکت عمومی خصوصی در بخش خدمات دولتی

پیام:
چکیده:

شراکت عمومی خصوصی، روشی نو برای گسترش و ارتقای خدمات دولتی با همکاری بخش خصوصی است که باید در ایران مورد توجه بیش‏تر قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در موفقیت شراکت عمومی خصوصی و ارائه الگوی آن در بخش خدمات دولتی ایران اجرا شده است. در این پژوهش، ابزار جمع ‏آوری اطلاعات، پرسشنامه است و تمام پروژه‏ های شراکت عمومی خصوصی در شهر تهران به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده‏ اند. داده‏ های جمع ‏آوری‏ شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده ‏اند. نتایج تحلیل نشان می‏ دهد که پنج دسته عوامل بر موفقیت شراکت عمومی خصوصی تاثیرگذار هستند: مدیریت مطلوب، اعتمادسازی، استفاده از اطلاعات و دانش، توجه به منافع مردم، و تامین مالی. مبتنی بر نتایج، مدیریت مطلوب، بیش‏ترین تاثیر و تامین مالی کم‏ترین تاثیر را بر موفقیت شراکت عمومی خصوصی دارند. همچنین، میزان موفقیت شراکت عمومی خصوصی پایین ‏تر از میانگین نظری است. منطبق بر یافته‏ ها، برای موفقیت شراکت عمومی خصوصی در ایران باید به این پنج عامل کلیدی توجه ویژه داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051460 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!