فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 107، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان*، مصطفی مهدی پور صفحات 3-25

  مدیریت طول زمان کسب شده روشی است که در راستای تکامل مدیریت ارزش کسب شده و حل برخی مشکلات آن، از جمله جداسازی اندازه گیری بعد زمان و هزینه پروژه، به ‏وجود آمده است. این روش با ارائه شاخص های عملکردی، امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و محاسبه زمان و هزینه اتمام آن را به مدیران می دهد. با وجود چنین مزایایی، در این روش میزان قابل قبول شاخص های پیشرفت پروژه مشخص نیست، که این عامل باعث سردرگمی می‏ شود. بنابراین در این پژوهش، با هدف بهبود عملکرد سیستم مدیریت طول زمان کسب شده، از نمودارهای کنترل کیفیت آماری که پیش تر در روش مدیریت ارزش کسب شده بکار گرفته می شد، استفاده می‏ شود تا آستانه های قابل قبول شاخص های عملکرد پروژه محاسبه گردند. این نمودارها نه در جریان فرایند پروژه بلکه در زمان برنامه ریزی پروژه و با شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شدند. چنین محاسبه ‏هایی به مدیران پروژه، دیدی آینده نگر می بخشند و مبنایی برای سنجش و مقایسه عملکرد پروژه در جریان انجام آن به وجود می آورند.

  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، مدیریت طول زمان کسب شده، شبیه سازی مونت کارلو، کنترل کیفیت آماری، حدود کنترلی
 • امیرحسن زارعی، حبیب الله طاهرپور *، رضا نجف بیگی صفحات 27-54

  شراکت عمومی خصوصی، روشی نو برای گسترش و ارتقای خدمات دولتی با همکاری بخش خصوصی است که باید در ایران مورد توجه بیش‏تر قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در موفقیت شراکت عمومی خصوصی و ارائه الگوی آن در بخش خدمات دولتی ایران اجرا شده است. در این پژوهش، ابزار جمع ‏آوری اطلاعات، پرسشنامه است و تمام پروژه‏ های شراکت عمومی خصوصی در شهر تهران به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده‏ اند. داده‏ های جمع ‏آوری‏ شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده ‏اند. نتایج تحلیل نشان می‏ دهد که پنج دسته عوامل بر موفقیت شراکت عمومی خصوصی تاثیرگذار هستند: مدیریت مطلوب، اعتمادسازی، استفاده از اطلاعات و دانش، توجه به منافع مردم، و تامین مالی. مبتنی بر نتایج، مدیریت مطلوب، بیش‏ترین تاثیر و تامین مالی کم‏ترین تاثیر را بر موفقیت شراکت عمومی خصوصی دارند. همچنین، میزان موفقیت شراکت عمومی خصوصی پایین ‏تر از میانگین نظری است. منطبق بر یافته‏ ها، برای موفقیت شراکت عمومی خصوصی در ایران باید به این پنج عامل کلیدی توجه ویژه داشت.

  کلیدواژگان: الگوی شراکت عمومی خصوصی، خدمات عمومی، اعتمادسازی، مدیریت مطلوب، توجه به منافع مردم
 • فهیمه سادات سعادت یار*، زهرا وظیفه، نورمحمد یعقوبی، سیدعلی قلی روشن صفحات 55-86

  مطابق با استانداردهای جهانی و رهنمودهای سازمان‏ های بین ‏المللی هدایت‏ کننده خوشه‏ های صنعتی، فرایند پیاده‏ سازی خوشه‏ های صنعتی مستلزم انجام پیش ‏اقدام‏ هایی است که در پیاده‏ سازی موفق خوشه ‏ها تاثیرگذار هستند. مانند بررسی چالش ‏های پیشاروی خوشه مورد نظر برای شناسایی عوامل تقویت‏ کننده یا محدودکننده محیط خوشه. این در حالی است که بررسی منابع موجود نشان می‏ دهد که کشورهای درحال‏ توسعه، مقدمه‏ های راه‏ اندازی راهبرد خوشه ‏سازی را فراموش کردند و برخلاف استقبال قابل‏ توجه این کشورها، نتایج مناسبی کسب نکردند. از این‏رو، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد پدیده‏ نگاری، سعی بر پایش عوامل محدودکننده محیط خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان از نگاه ذی‏نفعان دارد. خوشه تحت مطالعه شامل بیش از بیست شرکت خصوصی و دولتی تولیدکننده می‏ شوند که بیش از 6000 نیروی کار و بافنده را در این استان به کار مشغول داشته ‏اند. تجزیه ‏وتحلیل پدیدارنگاری نشان می‏ دهد که از نظر ذی‏نفعان، مشکلات ساختاری به همراه شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان که تحت عنوان عوامل زمینه‏ ای از آن یاد می‏ شود، محیطی محدودکننده برای عملکرد موفق خوشه ایجاد نموده ‏اند. ضمن این‏که چالش‏ هایی در سطح کلان‏تر که به سیاست‏ های اقتصادی و سیاسی کشور ایران در رابطه با صنعت فرش برمی‏ گردد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خوشه این صنعت تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: خوشه صنعتی، کشورهای درحال توسعه، صنعت فرش ایران، استان سیستان و بلوچستان، پدیدارنگاری
 • عباس ضیایی کیا، علی جهانگیری*، جواد محرابی، علی داوری صفحات 87-111

  پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار راهبرد کارآفرینی سازمانی در شرکت‏های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش کاربردی و پیمایشی، با بررسی 36 شرکت از این سازمان نشان می‏ دهد که عناصر تشکیل‏ دهنده راهبرد کارآفرینی سازمانی شامل دیدگاه راهبردی کارآفرینانه، معماری سازمانی حامی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتارهای کارآفرینانه می‏ شوند. سپس مدل مفهومی پژوهش در شرکت‏ های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) استفاده شد. در این راستا، برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون خطی استفاده می‏ شود و برای تجزیه‏ وتحلیل داده‏ ها، نرم‏ افزار PLS بکار برده می‏ شود. پژوهش حاضر نشان می ‏دهد که دیدگاه راهبردی کارآفرینانه بر آثار فردی راهبرد کارآفرینی، معماری سازمانی حامی کارآفرینی بر آثار سازمانی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر آثار فردی و سازمانی راهبرد کارآفرینی در شرکت‏ های تحت پوشش ایمیدرو تاثیرگذار ‏هستند. همچنین، مشخص شد که در ساختار شرکت‏ های نمونه، راهبردهای شرکت با مفهوم کارآفرینی سازمانی عجین نشده‏ اند و فرهنگ کارآفرینانه در شرکت‏ ها وجود ندارد. از این‏ رو، نیاز است تا تمامی عوامل اجرایی شرکت ‏ها از جمله مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی، و کارشناسان با عزم جدی در مسیر نهادینه‏ سازی موضوع کارآفرینی در تمامی شریان ‏های حیاتی شرکت حرکت نمایند و نسبت به فرهنگ‏ سازی کارآفرینی و فعالیت‏ های کارآفرینانه مبادرت ورزند و زمینه بروز آثار فردی راهبرد کارآفرینی را در شرکت‏ ها مانند شکوفایی استعدادهای نهفته افراد و افزایش پتانسیل کارکنان در جهت پذیرش مخاطره‏ های ناشی از فعالیت‏ های کارآفرینانه فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: راهبرد کارآفرینی سازمانی، رفتار کارآفرینانه، معماری سازمانی، شناخت کارآفرینانه، عوامل محیطی
 • امیررضا کنجکاو *، محمد مهدی خلیلیان، سعید سعیدا اردکانی صفحات 113-133

  راهبردهای دوسوتوانی برند به سازمان ها کمک می‏ کنند که قابلیت‏ ها و عملکرد موجود خود را بهبود دهند و همزمان فرصت‏ های جدیدی کشف کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبرد های دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد برند، شهرت برند، و تصویر ذهنی برند است. جامعه آماری پژوهش، کاربران شرکت پیشگامان هستند. در این پژوهش، از روش نمونه ‏گیری تصادفی استفاده شده، و 300 پرسشنامه از نمونه جمع ‏آوری گردیده است. نتایج تجزیه‏ وتحلیل نشان می‏ دهد که راهبرد اکتشافی و بهره ‏برداری بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارند. عملکرد برند بر شهرت برند و تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، شهرت برند بر تعهد برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند، تاثیر تصویر ذهنی برند بر شهرت برند، و تصویر ذهنی برند بر تعهد برند معنادار نبودند. در نهایت، نتایج نشان می‏ دهد که عملکرد برند در رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی و تعهد برند نقش میانجی ایفا می کند. همچنین، نقش میانجی شهرت در رابطه بین عملکرد و تعهد برند تایید شد. اما نقش میانجی تصویر ذهنی برند در رابطه بین عملکرد و تعهد، و همچنین، نقش میانجی شهرت برند در رابطه بین تصویر ذهنی و تعهد برند رد شد.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی برند، راهبرد اکتشافی، راهبرد بهره برداری، تعهد برند، عملکرد برند
 • مهدی یزدان شناس*، مصطفی آقایی صفحات 135-157

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیرگذاری جو کاری اخلاقی ادراک‏ شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری است که در این رابطه، نقش واسطه ای ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان مورد توجه قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد است که نمونه ای به روش تصادفی سیستماتیک و به تعداد 266 نفر در پژوهش مشارکت کردند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و بر اساس روش مدل یابی معادله‏ های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می ‏دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‏شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری تاثیر مثبت و معنادار، و بر ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می‏دهد که ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان بر اعتماد سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه، یافته های پژوهش نشان می‏ دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‏شده به‏ طور غیرمستقیم و از طریق ادراک کارکنان از سیاسی کاری در نظام پاداش بر سطح اعتماد سازمانی تاثیرگذار است، اما بر خدمت رسانی پیشگامانه به مشتری تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، جو اخلاقی ادراک شده، سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش، عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری، بیمه پاسارگاد
|
 • Akbar Alam Tabriz, Farnoosh Khaledian*, Mostafa Mahdipour Pages 3-25

  Earned Duration Management (EDM) method has been developed to enhance Earned Value Management and to solve some of its problems, such as separation of measuring time and cost dimensions. By providing performance indicators, this method makes it possible for managers to accurately measure the progress of a project and to calculate the time and cost required to complete it. Nevertheless, the accepted rate of progress indexes of a project is not specified in this method, which brings about ambiguity. Intending to improve earned duration management performance, statistical quality control charts were used, which had previously been applied in Earned Value Management to determine the acceptable cut-off points of indexes of project management. Using Monte Carlo simulation, these charts were calculated at the time of project planning, but not during project implementation. Such calculations give project managers prospective view; in addition, they provide a basis for evaluating and comparing the performance of projects during their progress.

  Keywords: Project Management, Earned Duration Management, Monte Carlo Simulation, Statistical Quality Control, Control Limits
 • Amirhassan Zarei, Habibollah Taherpour*, Reza Najaf Beigi Pages 27-54

  Public-private partnership is a new way to expand public services through the private sector, which should be increasingly taken into consideration in Iran. This research aims at identifying effective factors in the success of public-private partnership and providing a model for the public services sector in Iran. The data collection tool was a questionnaire and the analytical unit and the statistical population of the study were all public-private partnership projects in Tehran. The collected data were analyzed using exploratory factor analysis and multivariate regression. Results show that five categories of factors affect the success of a public-private partnership, which include: optimal management, trust building, information and knowledge use, attention to the interests of the people and financing. Based on the findings, the optimal management factor has the greatest impact and financing factor has the least impact on the success of the public-private partnership. Also, the rate of success for the public-private partnership is lower than the theoretical average. According to the findings, in order for public-private partnership to succeed in Iran, it is necessary to pay special attention to these five key factors.

  Keywords: Public-private Partnership Model, Public Services, Trust Building, Optimal Management, Attention to the Interests of the People
 • Fahimeh Saddat Sa’Adatyar*, Zahra Vazifeh, Noormohammad Ya’Ghoobi, Sayed Aligholi Roushan Pages 55-86

  Based on international standards and directives of international organizations which lead the industrial clusters, successful implementation of such clusters involves some preliminary measures. An example of these is the challenges related to the cluster needed to identify the supporting and limiting factors pertaining to it. A study of the existing resources showed that the developing countries have already started the implementation of cluster strategy; however, unlike their noticeable endeavors in this regard, they haven’t yet acquired satisfactory results.  Applying phenomenographical approach, an empirical study was conducted to identify obstacles and constraints facing the carpet industry cluster in Sistan and Baluchestan province of Iran. This cluster contained 23 private and public firms involved in the carpet industry and more than 6000 weavers and other relevant human resources. Phenomenographical analysis shows that from the viewpoint of stakeholders, structural problems together with the special conditions of this province, which are referred to as contextual factors, have created a limiting environment for successful performance of the cluster.

  Keywords: Industrial Cluster, Developing Countries, Iran’s Carpet Industry, Sistan, Baluchestan Province, Phenomenography
 • Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri*, Javad Mehrabi, Ali Davari Pages 87-111

  The present research, intending to study the effects of organizational entrepreneurship strategy, is applied in terms of purpose and survey type based on its method of data collection. After 36 companies from Iran Mining and Mineral Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO) were reviewed, results showed that the elements of an organizational entrepreneurship strategy included entrepreneurial strategic vision, organizational architecture supporting entrepreneurial strategy and entrepreneurial tendency and behavior. Then, a conceptual research model was developed and applied in the same companies. To investigate the relationships among variables of the research, linear regression was used and to analyze the data, PLS software was applied due to the low volume of the sample available. Findings show that entrepreneurial strategic viewpoint, entrepreneurial sponsorship architecture, and entrepreneurial tendency and behavior respectively affect individual outcomes of entrepreneurship strategy, organizational outcomes of entrepreneurship strategy, and individual and organizational outcomes of entrepreneurship strategy. It is also known that in the structure of these companies, strategies are not integrated with the concept of enterprise entrepreneurship, nor is there entrepreneurial culture in them. Therefore, it has been suggested that managers at all levels together with specialists of the companies decisively attempt to institutionalize entrepreneurship and create entrepreneurial culture. Also, it has been suggested that cases of individual outcomes of the entrepreneurial strategy such as materializing employees’ tacit talents and potentials be taken into consideration so that they can cope with the risks arising from entrepreneurial activities.

  Keywords: Corporate Entrepreneurship Strategy, Entrepreneurial Behavior, Organizational Architecture, Eentrepreneurial Awareness, Environmental Factors
 • Amirreza Konjkav, Mohammad Mahdi Khalilian, Saeida Saeid Ardekani* Pages 113-133

  Brand ambidexterity strategies help organizations improve their capabilities and performance and simultaneously discover new opportunities. The purpose of this study is to investigate the effects of brand ambidexterity strategies on brand commitment through brand’s performance, image and reputation. The statistical population of this research were the users of Pishgaman Company. Random sampling method was used and 300 acceptable questionnaires were collected. Data analysis was carried out using the PLS3 software and the results show that exploratory and exploitative strategies have positive and significant impact on brand performance. Also, the impact of brand’s performance on its reputation and image, and brand reputation on brand commitment are positive and significant. Other findings show that the impact of brand performance on brand commitment, brand image on brand reputation and brand image on brand commitment are not significant. Moreover, results indicate that brand performance has a mediating role in the relationship between brand ambidexterity and brand commitment, and reputation has a mediating role in the relationship between brand performance and brand commitment. Nevertheless, the mediating role of brand image in the relationship between brand performance and brand commitment has not been 
  confirmed.

  Keywords: Brand Ambidexterity, Exploratory Strategy, Exploitative Strategy, Brand Commitment, Brand Performance
 • Mehdi Yazdanshenas*, Mostafa Aghaei Pages 135-157

  This research aims to investigate the effects of ethical work climate on organizational trust and proactive customer service performance while the mediating role of perceived politicizing in organization’s reward system is considered as well. Statistical population consisted of all employees of Pasargad Insurance Company. By applying random sampling method, 260 employees were selected. Data were collected by questionnaires and were analyzed through structural equation modeling. Findings show that ethical work climate has a positive and significant effect on organizational trust and proactive customer services performance and has a negative and significant effect on perceived politicizing in organization’s reward system. Results show that perceived politicizing in organization’s reward system has a negative impact on organizational trust. Also, findings show that perceived ethical work climate has an indirect effect on organizational trust through perceived politicizing organization’s reward system but this indirect effect on proactive customer service performance is not confirmed.

  Keywords: Organizational Trust, Perceived Ethical Climate, Politicizing the Reward System, Proactive Customer Service Performance, Pasargad Insurance Company