نقش فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج در مدیریت امنیتی محلات

پیام:
چکیده:
امنیت یک تولید اجتماعی است که مرهون همیاری و همکاری آحاد جامعه، مسئولین، سازمان های مردم نهاد و دیگر ارکان جامعه با متولیان حوزه امنیت است. در این بین نقش حوزه بسیج محلات به عنوان بخشی از جامعه و بازوی بی بدیل در تامین و حفظ امنیت، قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج در مدیریت امنیتی محله افسریه، به عنوان بخشی از بدنه حاکمیتی در درون نظام محله محور است. روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی است که با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. تعداد 60 عبارت منتخب، 40 مفهوم و هشت مقوله به دست آمده که فرصتها و تهدیدات از این مقوله ها استخراج شده است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت است از: شناخت فرصتها و تهدیدات و پیامدهای هر کدام از آنها و راه های مقابله با تهدیدات که شامل بصیرت افزایی، اقناع سازی، آگاه سازی، ظرفیت سازی و... برای فرماندهان حوزه بسیج خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051891 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!