سبک زندگی شهری در ایران پیش از اسلام

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سبک زندگی نشانه بارز فرهنگ و تمدن یک جامعه و پایبندی به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که این پایبندی ضامن یک نظام مبتنی بر نظم عمومی و همبستگی اجتماعی می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه و تحلیل سبک زندگی جوامع ایران باستان و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن انجام گرفته است.

مواد و روش ها

در این پژوهش تحلیلی با بهره مندی از داده ها و اطلاعات اسنادی، سبک زندگی جوامع ایران باستان (پادشاهی ماد، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان) از جنبه های عینی و ذهنی مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفت.

یافته ها

سبک زندگی در جوامع شهری ایران باستان ریشه در جهان بینی آنان داشته و علیرغم آن که تعالیم دینی مبتنی بر موازین اخلاقی و کرامت انسانی بود و پایبندی به آیین ها بخشی از زندگی مردمان آن روزگار را در بر می گرفت، اما قوانین مدنی وضع شده و شیوه اجرای آن با کاستی ها و نابرابری های اجتماعی همراه بوده است. علیرغم توسعه سبک زندگی در جوامع ایران باستان، فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه در زمینه بهره مندی از ظرفیت های جامعه وجود نداشت. در این دوره باور بر این بود که نعمت ها متعلق به شاهان است و اشراف به لحاظ روحی و عقلی برتر هستند و مردم موظفند تا در برابر آنان سر تعظیم فرود آورند.

نتیجه گیری

به اقتضای شرایط زیست بوم، نوعی هم طرازی در سبک زندگی ایرانیان مطابق با مولفه های زیست محیطی پدید آمده است که می توان از این تجارب در شرایط کنونی بهره برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052679 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!