شناسایی تفاوت های نسلی در کارکنان سازمان های دولتی

پیام:
چکیده:

مدیریت منابع انسانی امروزه بیش از هر زمانی با تنوع نیروی انسانی در سازمان مواجه است. یکی از عوامل این تنوع علاوه‌بر تفاوت‌های موجود، تفاوت بین نسل‌ها است. تفاوت میان نسل‌ها همواره مسئله‌ساز بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌های نسلی بین کارکنان سازمان‌های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد و استراتژی در دسته پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ نوع از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان قزوین است که جهت شناسایی تفاوت‌ها با 19 نفر از مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌عنوان افراد نمونه، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. بعد از گردآوری داده‌ها، به‌منظور تحلیل مصاحبه‌ها از شیوه تحلیل تم استفاده شد. نتایج نشان داد که کارکنان سازمان‌های مورد مطالعه را می‌توان در سه نسل جوان، میانسال و با تجربه طبقه‌بندی کرد. تفاوت‌های نسلی استخراج شده مرتبط با حوزه منابع انسانی در پنج بعد تفاوت‌های شغلی، شخصیتی، آموزشی، فنی و انگیزشی دسته‌بندی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053119 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!