تاثیر آموزش بر حساسیت اخلاقی پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستار بودن یک فعالیت اخلاقی است و هر تصمیمی که پرستار اتخاذ می‌کند به‌طورمعمول یک بعد اخلاقی دارد. حساسیت اخلاقی به‌عنوان اولین گام در فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی، قبل از این‌که یک فرد بتواند قضاوت اخلاقی داشته باشد لازم و ضروری است. بررسی متون نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر میزان حساسیت اخلاقی تاثیر دارد، یکی از عوامل موثر آموزش اخلاق است، بر این اساس در مطالعه‌ی حاضر سعی شده است تاثیر آموزش بر حساسیت اخلاقی پرستاران بررسی شود.

روش‌ها:

این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن، از جستجوی کتابخانه‌ای و اینترنتی در پایگاه‌های اطلاعاتی SID، Pub Med،  Iran Medexو  Google Scholar بین سال‌های 2016-2003 استفاده شده است.

یافته‌ها:

وجود حساسیت اخلاقی سبب ارتقاء کیفیت مراقبت و توسعه‌ی عملکرد حرفه‌ای پرستاری می‌شود. حساسیت اخلاقی وقتی زیاد می‌شود که تجربه همراه با یادگیری و توسعه دانش باشد. نتایج اکثر مطالعات نشان می‌دهد، آموزش اخلاق و پیگیری آن تاثیر قابل‌توجهی بر حساسیت اخلاقی پرستاران دارد. همچنین نبود آموزش حیطه اخلاق می‌تواند مانعی برای گسترش اخلاق در حرفه ی پرستاری و حساسیت اخلاق حرفه‌ای شود.

بحث و نتیجه‌گیری:

آموزش دیدن و گذراندن دوره‌های اخلاق در افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران موثر است. با توجه به این موضوع نیاز است تا با برنامه‌ریزی مناسب و تدارک برنامه‌های آموزشی مناسب و مداوم، به افزایش و ارتقاء سطح حساسیت اخلاقی پرستاران کمک شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058833 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.