تاثیر درمان های سنتی بر زردی نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه

هیپربیلی روبینمی یا زردی یکی از شایع ترین بیماری های دوران نوزادی می باشد و سالانه حدود 60- 70 درصد نوزادان تازه متولد شده را درگیر می سازد. زردی به دلیل خطرات بالایی که برای جنین دارد، باید درمان شود. یکی از درمان هایی که در کشور ما رایج می باشد، درمان های سنتی است. لذا، هدف از این مقاله بررسی تاثیر و اثربخشی درمان های سنتی مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر زردی نوزادان می باشد.
 

مواد و روش ها

این مطالعه مروری با استفاده از جستجوی اینترنتی در سایت های Google Scholar, Sid, PubMed, Science Direct تحقیقات کتابخانه ای منتشر شده ی مرتبط با موضوع، با استفاده از کلید واژه های درمان سنتی، درمان و زردی نوزادان انجام شده است.

یافته ها

درمان زردی با استفاده از داروهای گیاهی مثل شیر خشت، ترنجبین، عناب و دیگر داروهای گیاهی که در ایران به عنوان داروهای گیاهی ضد زردی استفاده می شود و موادی مثل آب قند، خارشتر و خاکشیر که جزء درمان های سنتی به شمار می رود. اهمیت زردی نه بواسطه شیوع آن، بلکه به دلیل افزایش بیلی روبین در مغز بوده که صدمات شدید و غیرقابل برگشت مغزی را  ساعت پس از شروع ترنجبین همراه با 48 به وجود می آورد. مطالعات طرهانی و همکاران نشان داد میزان بیلی روبین مستقیم فتوتراپی به طور معنی داری پایین تر از گروهی بوده که فقط از فتوتراپی استفاده می کردند. نتایج مطالعه آزاد بخت و همکاران نشان  درصد نوزادان با قطره خوراکی شیر خشت به همراه نور درمان شدند در حالی که با دارونما و نور 3 ساعت اول 24 می دهد، در هیچ نوزادی درمان نشده بود. ابراهیمی و همکاران به این نتیجه رسیدند که عصاره گیاه عناب با افزایش تعداد دفعات مدفوع و ادرار نوزاد می تواند باعث دفع بیلی روبین شده و در درمان یرقان نوزادی موثر باشد.
 

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، توصیه می شود، هنگام ابتلای نوزاد به زردی، والدین به پزشک مراجعه کرده و اینکه درمان های سنتی تاثیری بر درمان زردی نوزادان ندارند و اینکه درمان های گیاهی با توجه به اینکه باعث درمان کامل زردی نمی شوند، اما از وخیم تر شدن بیماری در این بیماران جلوگیری می کنند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.