قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس

پیام:
چکیده:

در این تحقیق قابلیت تصاویر ماهواره ای  Rapid Eyeدر تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان بلوط در جنگل های زاگرس، در منطقه جنگلی دشت برم شهرستان کازرون استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه کیفیت داده ها به لحاظ هندسی و رادیومتری مورد بررسی قرار گرفت و تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از روش چند جمله ای و با استفاده از نقاط کنترل زمینی با دقت مناسب انجام شد. به منظور بررسی بکارگیری باندهای مصنوعی حاصل از پردازش های مناسب در فرآیند طبقه بندی، تصاویر شاخص های طیفی مناسب  گیاهی از طریق نسبت گیری باندها و تصاویر مولفه های اصلی با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی ایجاد شدند. نقشه واقعیت زمینی تاج پوشش درختان با اندازه گیری محدوده تاج درختان در قطعات نمونه ی مربعی شکل با مساحت 400 متر مربع به صورت تصادفی در منطقه تهیه شد. 70 درصد از قطعات نمونه به عنوان نمونه تعلیمی و 30 درصد بقیه به عنوان نمونه آزمون به صورت تصادفی انتخاب شدند. طبقه بندی به دو صورت نقطه و پلیگون با دو الگوریتم بیشینه احتمال و ماشین بردار پشتیبان، بر روی تصویراصلی، باند های پردازش شده و ترکیب تصویر اصلی با باندهای پردازش شده صورت گرفت. نتایج ارزیابی صحت نقشه ها در این مطالعه نشان داد که بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب با مقدار 52/98 درصد و 97/0؛ در حالت نقطه ای با باند های پردازش شده و الگوریتم های بیشینه احتمال و همچنین با ترکیب تصویراصلی با باندهای پردازش شده و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM)، بوده است. همچنین در طبقه بندی به صورت پلیگون، بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا مربوط به نقشه های طبقه بندی شده بااستفاده از باند های پردازش شده، با مقدار 50/87 درصد و 75/0 با الگوریتم بیشینه احتمال و 78/90 درصد و ضریب کاپای 81/0 با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بوده است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تصاویر Rapid Eyeبرای تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان جنگلی در جنگل های زاگرس دارای قابلیت مناسب می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060670 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!