عوامل اجتماعی موثر بر مدرسه هراسی دانش آموزان دوره اول ابتدایی

پیام:
چکیده:

ترس از مدرسه یک مقوله اجتماعی است که به شکلی گسترده از سوی جامعه شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مدرسه هراسی  می تواند به اختلالات یادگیری برای دانش آموزان و مشکلات و آسیبهای جدی برای خانواده ها، مدرسه و جامعه بینجامد. مقاله حاضر با هدف شناخت، بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مدرسه هراسی در کودکان در سه زمینه عوامل مرتبط با ویژگی های فردی، عوامل خانوادگی با رویکرد انتظارات اولیا از فرزندان و عوامل انسانی و فیزیکی مدرسه  به این موضوع پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی است و پژوهش با به کارگیری پرسشنامه (با مقدار آلفای کرونباخ 0/85 که نشان از قابل اعتماد بودن آن دارد) و با جامعه آماری 545 نفر از والدین دانش آموزان دوره سه سال اول ابتدایی که با فرمول کوکران حاصل شده به صورت میدانی انجام گرفته است. این پژوهش در پی یافتن سهم عوامل اجتماعی مدرسه هراسی در میان دانش آموزان تهرانی پایه های اول تا سوم ابتدایی بوده که طبق نتایج حاصله سه عامل فشار خانواده در امر تحصیل فرزند، نظر اولیای مدرسه نسبت به دانش آموز و تجربه کودک در زمینه محیط مدرسه از عوامل موثر بر مدرسه هراسی دانش آموزان است، به طوری که 20/2 درصد از متغیرهای مدرسه هراسی دانش آموزان دوره اول تا سوم دبستان به عوامل پیش گفته بستگی داشته است. بیشترین تاثیر 18 درصد مربوط به عامل فشار خانواده در امر تحصیل فرزندان، 1/3 درصد رفتار اولیای مدرسه نسبت به دانش آموز و 0/9 درصد مربوط به تجربه کودک در محیط مدرسه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062569 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.