پیدایش، فرآیند و ضرورت اعتباربخشی آموزشی با تاکید بر آموزش پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از شاخص های توسعه نیروی انسانی، دسترسی افراد به آموزش، اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی است و برای دستیابی به توسعه پایدار در زمینه های علمی، توجه به ارتقای کیفیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. این امر مستلزم توجه بیش از پیش به ارزشیابی مداوم دانشگاه ها است. مطالعه فوق با هدف آشنایی بیشتر با اعتباربخشی آموزشی و ضرورت آن در آموزش پرستاری انجام شده است.

مواد و روش ها

این مقاله برگرفته از یک مطالعه مروری است که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجو در داده پایگاه های معتبر علمی و مطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی 2014-2001 انجام شده است.  

یافته ها

ارزشیابی مستمر، لازمه ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت، می باشد. یکی از روش های ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه ها، اعتباربخشی است. هدف از اعتبار بخشی، هم تاکید بر کیفیت و هم نظارت بر ارزشیابی مستمر و مادام العمر می باشد. در اغلب کشورهای جهان، فرایندهای اعتبار بخشی آکادمیک توسط سازمان های دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم انجام می شود. بیشتر موسسات آموزش عالی برای اخذ مجوز رسمی فعالیت،  هر 4 – 6 سال یک بار، از حیث شفافیت، اختصاصی بودن، اعتبار، اعتماد، اطمینان و ارتباط برنامه آموزشی با نیازهای جامعه مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

بحث و نتیجه گیری

پرستاری یک حرفه است و رشد حرفه ای، برای صاحبان این حرفه یعنی پرستاران، حیاتی می باشد. همچنین برخورداری سیستم های درمانی از پرستاران برخوردار از دانش و تجربه بالا، در جهت رسیدن به اهداف سازمان و نیز ارتقاء کارایی، می تواند در رفع چالش های بالینی پرستاران، مفید باشد. بنابراین، دانشکده های پرستاری به عنوان بخشی از نظام آموزش علوم پزشکی کشور، باید به منظور حفظ و تقویت تمامیت آموزشی و توسعه مداوم مورد ارزشیابی قرار بگیرند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068863 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.