بررسی کاربرد بالینی و مکانیسم ضدسرطانی ترکیب حاصل از الفا لاکتالبومین شیر و اسید اولئیک

پیام:
چکیده:
پروتئین شیر، آلفا لاکتالبومین، یکی از پروتئین هایی است که مطالعات زیادی روی ساختار و عملکرد آن انجام شده است. در اواخر دهه 1990 فعالیت کاملا متفاوتی از آن کشف شد. وقتی که آلفا لاکتالبومین درکانفورماسیونی قرار دارد که به طور نسبی تانخورده است می تواند با اولئیک اسید تشکیل مجموعه ای را دهد که به طور اختصاصی فعالیت ضد سرطانی دارد. مجموعه حاصل از آلفا لاکتالبومین انسانی و اسید اولئیک، HAMLET نامیده می شود. مکانیسم مرگ سلولی توسط HAMLET هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، ولی نشان داده شده است که HAMLET با اندامک های مختلف سلولی ازجمله هسته، لیزوزم ها، میتوکندری، پروتئازوم ها وریبوزوم ها برهمکنش دارد. آپوپتوز، اتوفاژی و اختلال در ساختار کروماتین سه مسیر مختلف مسموم کننده ی سلولی هستند که در پاسخ به HAMLET فعال می شوند. در این مطالعه خلاصه ای از ساختار، مکانیسم های ضد سرطانی و کاربردهای بالینی این مجموعه ارائه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
433 -444
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068947 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!