استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و محاسبه پارامترهای سینتیک و نیمه عمر آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دهه های اخیر بازیافت و شناسایی آنزیم های گوارشی از ماهیان توجه زیادی را به خود جلب کرده است و کاربردهای جدیدی نیز برای این آنزیم ها در برخی از صنایع، از قبیل صنعت غذا و صنایع شوینده تعریف شده است. یکی از این آنزیم های استخراجی تریپسین است که در این پژوهش با استفاده از روش سه مرحله ای استخراج با بافر Tris-HCl 50 میلی مولار (حاوی 10 میلی مولارCaCl2  با pH 5/7)، ترسیب با سولفات آمونیوم60% اشباع و کروماتوگرافی غربالی Sephadex G-75 از روده ماهی سفید استخراج و خالص سازی شد و در نتیجه آن بازده 52% و میزان تخلیص 78/25 برابر (fold) بدست آمد. پارامترهای سینتیکی Vmax و Km با استفاده از معادله میکائیلس-منتن برای سوبسترای BAPNA بترتیب 9958/2 میکرومول بر میلی گرم در دقیقه و 5350/0 میلی مول محاسبه گردید و Kcat نیز S-1 2568/6  بدست آمد. نیمه عمر تریپسین روده ماهی سفید نیز با استفاده از تبدیل نمودار فعالیت آنزیم (دقیقه) به نمودار لگاریتم طبیعی و محاسبه شیب آن برابر با 72/58 دقیقه برای سوبسترای BAPNA محاسبه شد. نتایج نشان داد که تریپسین روده ماهی سفید با سهولت و هزینه کم قابل جداسازی و خالص سازی است و از لحاظ سینتیکی کارایی بالاتری نسبت به تریپسین تجاری (خوک) دارد و قابلیت استفاده را در صنایع غذایی، صنایع شیلات، تهیه محیط کشت میکروبی و همچنین کاربرد درتحقیقات بیوتکنولوژی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069023 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!