بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:

تعدد شرکت هایی که دچار درماندگی مالی در کشورهای مختلف شده اند و همچنین سرایت پذیری آن بر شرکت های دیگر باعث شده است تحقیقاتی در مورد روش پیش بینی چنین شرایطی و همچنین تاثیر آن بر سایر شرکت ها در بازارهای مالی صورت گیرد. در این راستا این مطالعه به بررسی سرایت درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین خودرو می پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش KMV سری زمانی احتمال نکول و فاصله تا نکول 4 شرکت زنجیره تامین ایران خودرو و 4 شرکت زنجیره تامین سایپا محاسبه شده سپس با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره سرایت پذیری درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین این دو خودروساز عمده در مدل های مجزا مورد آزمون قرار گرفته است.  نتایج برآورد مدل برای شرکت های زنجیره تامین ایران خودرو نشان داد احتمال نکول باوقفه بر احتمال نکول شرکت های زنجیره تامین (ختوقا، خفنر و خوساز) در سطح اطمینان 95 درصد منفی و معنادار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
282 -296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069454 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!