طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور

پیام:
چکیده:

کشورهای در حال توسعه تعاونی ها توانسته اند در قالب های کوچک مقیاس، بخش قابل ملاحظه ای از نیروی انسانی را به کار گرفته و سهم شان را در تولید ناخالص ملی و حتی همبستگی و وحدت اجتماعی افزایش دهند. برهمین اساس، این پژوهش با هدف طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. برای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نخست به منظور شناسایی ابعاد و مولفه های زیست بوم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور، به مطالعه عمیق منابع نظری پرداخته شد. جامعه تحقیق 25 نفر از متخصصان کلیدی در زمینه کارآفرینی روستایی بودند که برای ارجحیت بندی و سنجش اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها از آن ها استفاده شد. یافته های تحلیل سلسله مراتبی فازی این نتایج را نشان داد: بعد سیاسی (حمایت صریح از کارآفرینی تعاون محور در اسناد بالادستی کشور) ، فرهنگی-اجتماعی (کاهش ریسک مالی در سرمایه گذاران محلی)، تامین مالی (تامین مالی ارزان قیمت کسب وکارهای روستایی تعاون محور)، بعد حمایتی (بهبود همه جانبه زیرساخت ها (ارتباطی، مالی و...)) و بازار (ایجاد شبکه های ارتباطی در بین کارآفرینان ایرانی و بین المللی) ، از اهمیت بیشتری در یک اکوسیستم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور برخوردارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
341 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070013 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!