ارایه مدل پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی شهری

پیام:
چکیده:
طرح‏های عمرانی متعددی در سه دهه اخیر در کشور، طرح‏ریزی، اجرا و بهره‏برداری شده است. در این بین، فارغ از لزوم رعایت کلیه اصول مهندسی و اجرایی در مرحله طراحی و ساخت، پایش این پروژه‏ها با هدفارزشیابی طرح‏ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره‏وری آن‏ها در دوره عمر طرح، ضروری می‏نماید. متاستفانه با بررسی پیشینه تاریخی طرح‏های عمرانی در کشور، مشاهده می‏گردد که در تعدادی از این طرح‏ها مطالعات جامعی در مرحله مطالعات اولیه و تکمیلی صورت نگرفته است. لذا در دوران بهره‏برداری، اهداف تعیین‏شده در مرحله ایجاد طرح، محقق نشده است و خسارات مالی و زمانی زیادی متحمل دولت شده است. در حال حاضر در کشور، روش مشخصی جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی وجود ندارد. در این مقاله باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم تدوین مدلی جامع جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی در دوران بهره‏برداری، شرح خدمات همسان ارزیابی و پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی با تمرکز برروی طرح‏های عمرانی شهری ارایه خواهد شد. در این مقاله جمع‏آوری داده ها با استفاده از روش طوفان فکری و با استفاده از نظرات کارشناسان نخبه صورت گرفته است. این مدل می‏تواند به صورت یک الگوی عمومی جهت پایش طرح‏های عمرانی شهری در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070582 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!