بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

پیام:
چکیده:
صنعت خودرو به عنوان صنعتی مهم سهمی حدود 13 درصد از کل تولید و 15 درصد از کل اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. از این رو هدف این مقاله بررسی نامتقارنی، میزان و جهت اثرات شوک های مثبت و منفی پولی بر تولید و اشتغال این صنعت بوده که با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. نتایج حاصله تحقیق بیانگر تایید نامتقارنی اثر نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت بر مقدار تولید و اشتغال صنعت مذکور می باشد. همچنین نتیجه می شود که شوک های پولی در بلند مدت اثرات بیشتری بر روی تولید صنعت خودرو تا اشتغال آن دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071467 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!