مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف

پیام:
چکیده:

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی(فلزی) و گروه استخراج کانه‏ های فلزی(معدنی) در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از داده‏های ماهانه طی دوره‏ی زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال ثابت استفاده شده است. بر اساس معیار آکائیک، مدل بهینه‏ در گروه فلزی و گروه معدنی به ترتیب مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه‏ی (1)AR- (2) MSIAH و (1) AR-(2) MSIH انتخاب گردید، و بر اساس این مدل‏ها رژیم اول فاز پر‏بازده و رژیم دوم فاز کم‏ بازده شناسایی شد. یافته ‏های پژوهش نشان می‏دهد که در رژیم پر‏بازده (کم‏ بازده) گروه فلزی، یک درصد افزایش در‏ قیمت جهانی فلزات، منجر به افزایش 477/0 درصد (365/0 درصد) در بازده سهام گروه فلزی شده است،. همچنین، یافته‏ های پژوهش در گروه معدنی نشان می‏دهد که یک درصد افزایش در قیمت جهانی فلزات در رژیم پربازده، منجر به افزایش 535/0 درصد در بازده سهام گروه معدنی شده است، اما در رژیم کم‏بازده گروه معدنی بی ‏تاثیر بوده است. بنابراین، تغییر قیمت جهانی فلزات می‏تواند نقش مهمی را در علامت ‏دهی تغییر بازده سهام به ‏ویژه در فاز پربازده ایفا ‏کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071468 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!