تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری

پیام:
چکیده:
مطالعه تاثیر استفاده از گیاهان دارویی در جیره بر روی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی  قزل آلای رنگین کمان پرورشی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال های 97-96 انجام شد. تعداد 180 عدد قزل آلای رنگین کمان پرورشی با میانگین وزنی  2/1±28/7 گرم در 9 عدد مخزن فایبرگلاس (به حجم 150 لیتر و با حجم آبگیری 100 لیتر) تقسیم گردیده و به مدت 7 هفته با سه جیره غذای حاوی صفر (شاهد)، 2 و 4 درصد  مخلوط گیاهان دارویی (مخلوطی مساوی از شش گیاه دارویی ازجمله شیرین بیان، یونجه، گل همیشه بهار، سنجد، آویشن و سیر) تغذیه شدند. میانگین بازماندگی در پایان آزمایش 100 درصد بوده است. در انتهای دوره از ماهیان خونگیری شد و شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی تیمارها مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و IGM ماهیان تغذیه شده با مخلوط گیاهان دارویی در غلظت 4% تفاوت معنی داری با شاهد وجود دارد. نتایج حاصله مبین آن است که مخلوط گیاهان دارویی، دارای اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. بنابراین استفاده از این مخلوط گیاهان دارویی در سطح 4% به عنوان محرک ایمنی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان، توصیه می شود (0/01>p).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071811 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!