استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی

پیام:
چکیده:
فیتوپلانکتون ها و جلبک ها در محیط های آبی به عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی و تولیدکننده غذا برای سایر موجودات محسوب می شوند. این موجودات در فرآیند فتوسنتز، مواد مغذی (N و P) مورد نیاز خود را از محیط آبی دریافت می کنند. در این مطالعه میزان پالایش پساب دفعی ماهی در آب توسط ریزجلبک  Chlorella vulgaris در یک دوره 18 روزه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در سیستم آزمایشگاهی و بر روی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی انجام گرفت. بدین منظور یک راکتور نیمه صنعتی با حجم 5 لیتر طراحی شد که مجهز به یک تیغه هم زن، صفحه متخلخل و یک کمپرسور می باشد. استوک جلبک مورد نیاز در محیط آزمایشگاهی کشت گردید و به تراکم مورد نظر رسید. سپس به محفظه بیوراکتور که حاوی پساب ماهی بود تزریق شد. نتایج میانگین نیترات، نیتریت،فسفات، آمونیوم، TDS، TSS و BOD به ترتیب برابر با 1/94، 2/22، 0/39، 4/11، 2/02، 1/94، 2/39 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. هم چنین مقادیر PH وهدایت الکتریکی برابر با 7/52 و 1315 میکروموس بر سانتی متر ثبت شد. بدین ترتیب می توان گفت فیلم جلبکی به صورت کارآمدی در فضای راکتور قادر به کاهش بار آلاینده بوده است، به نحوی که در این پژوهش روند کاهشی آن در طول دوره مواجهه افزایش داشته است. از سوی دیگر در انتهای دوره مواجهه تمام پارامترها به جز فسفات تقریبا به نصف کاهش یافته است. این نتیجه بیانگر آن است که راکتور جلبکی می تواند به طور موثری بار آلی پساب مزارع ماهی را کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071818 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!