ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران

پیام:
چکیده:
محصولات کشاورزی به خصوص سبزی ها و میوه ها، بدون اطلاع از تاثیر نهایی آفت کش ها، مکررا سم پاشی می شوند و برخی از کشاورزان نیز دوره "پرهیز از مصرف" یعنی مدت زمان بین سم پاشی تا برداشت را رعایت نمی کنند. در گلخانه ها جهت مبارزه با آفات، حشره کش های دیازینون (EC 60%)، ایمیداکلوپرید (SC 35%)، پریمیکارب (WP 50%) و استامی پراید (SP 20%) مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق میزان باقی مانده سموم ذکر شده در محصول سیب زمینی (Solanum tuberosum) واریته چیلی، در روزهای مختلف پس از مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نمونه برداری محصول تحت اثر سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید قرار گرفته بود، انجام پذیرفت. در این مرحله برای تعیین روند کاهش سم در روزهای مختلف پس از سم پاشی، نمونه برداری در بازه های زمانی 2، 5، 7، 10، 14، 17 و 21 روز پس از سم پاشی صورت گرفت. استخراج باقی مانده سموم از نمونه ها توسط حلال استونیتریل صورت گرفت و پس از خالص سازی ماده استخراج شده، میزان سم با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکار ساز فرابنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرارگرفت. نتایج نشان دادند که میزان باقی مانده سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید سیب زمینی با نزدیک شدن به دوره کارنس کاهش یافت (به طور میانگین از 65 تا 78 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%P) و بهترین زمان برای برداشت این محصولات، انتهای دوره کارنس این سموم بود. فرآوری ماده غذایی نیز در کاهش این باقی مانده ها موثر بود (به طورمیانگین از 30 تا 99 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%P) و از بینغلظت آفت کش ها، غلظت آفت کش ایمیداکلوپرید و پریمکارب بیش ترین میزان باقی مانده (1/14 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 21 و 17 روز را داشت و کم ترین میزان مربوط به دیازینون و استامی پراید به میزان 0/05 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 17 و 21 روز بود این در حالی است که پایین ترین میزان در دو آفت کش ایمیداکلوپرید و پریمیکارب معادل 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 17 و 21 است. براساس این تحقیق نشان می دهد که رعایت دوره کارنس این آفت کش ها کاهش اثرات زیان بار باقی مانده آن ها درپی خواهد داشت و موجب می شود که مصرف کنندگان در معرض خطر باقی مانده قرار نگیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
265 -270
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071827 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!