یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO

پیام:
چکیده:

اتوبوسرانی یکی از مهم ترین سامانه های حمل و نقل عمومی شهری بوده و اتوبوس به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر سامانه ها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر شهرها، سامانه  اتوبوسرانی با توجه به فقدان سامانه های پیشرفته حمل و نقل از قبیل مترو، تراموا، قطار سبک شهری و مانند آن ها وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. به علت ویژگی های مثبت و مزایای این سامانه، ارتقای کارآیی آن به برنامه ریزی، اندیشه و راه حل های متعدد مسئولین و متخصصین این امر نیاز دارد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور بهینه سازی سیستم اتوبوس رانی شهری با هدف کمینه کردن مجموع هزینه های راه اندازی خطوط، هزینه تعمیرات و نگهداری و میزان مصرف سوخت و همچنین با کمینه سازی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه ها سطح رفاه مسافران را به حداکثر برساند. مدل پیشنهادی در نرم افزار GAMS شبیه سازی گردیده و  بر روی آن تحلیل حساسیت صورت گرفته است. با توجه به پیچیدگی و زمان محاسباتی بالای مدل پیشنهادی، یک روش فرا ابتکاری ترکیبی مبتنی بر رهیافت های کولونی مورچگان (ACO) و ازدحام ذرات (PSO) موسوم به PS-ACO نیز برای حل آن توسعه داده شده و در نرم افزار متلب (MATLAB)  شبیه سازی گردیده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد هزینه سوخت و فاصله مکانی بین ایستگاه ها، بیشترین تاثیر در میزان هزینه های عملیاتی و فاصله زمانی بین ایستگاه ها و بیشترین تاثیر در سطح رفاه مسافرین را دارد. همچنین تعداد ایستگاه ها، تاثیر بیشتری بر پیچیدگی و زمان حل مدل نسبت به تعداد مسیر و تعداد اتوبوس از خود نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -371
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072392 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!