اختلالات خواب در سالمندان: نقش ذهن آگاهی و مهارت های مقابله ای

پیام:
چکیده:
در دهه های اخیر تعداد سالمندان در جهان به میزان زیادی افزایش یافته است و این افراد به دلیل شرایط سنی، نیازمند توجه ویژه ای برای تامین نیازهای بهداشتی، سلامت جسمانی و روانی هستند. پژوهش ها نشان داده است که بالا رفتن سن یکی از عواملی است که می تواند در ایجاد اختلال های خوب موثر باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر پیش بینی اختلالات خواب بر اساس مهارت های مقابله ای و ذهن آگاهی در افراد سالمند ساکن در سرای سالمندان کرمانشاه بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه افراد سالمند مقیم آسایشگاه های سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند. از میان آنها تعداد 125 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوش های به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های ذهن آگاهی بائر و همکاران، راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر، بررسی آپنه خواب برلین، و اختلالات خواب زومر و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش آماری رگرسیون چندگانه در نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد ذهن آگاهی و مهارت های مقابله ای می توانند اختلالات خواب را در افراد سالمند را پیش بینی کنند. بر اساس نتایج توصیه می شود که دوره های آموزشی ذهن آ گاهی جهت افزایش تمرکز و کنترل خود در بین سالمندان برگزار شود و در سالمندانی که دارای اختلالات خواب هستند، مهارت مقابله ای مساله مدار تقویت تا بیشتر از مهارت های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی مورد استفاده قرار بگیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073611 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.