بررسی روش های شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن

پیام:
چکیده:
هدف

شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر به عنوان یک بیماری تخریب گر مغزی و شایع ترین عامل دمانس در سالمندان، با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن مورد توجه ویژه محققین در سال های اخیر قرار گرفته است. زیرا این روش نوین غیرتهاجمی، کم هزینه تر و قابل انجام در محیط های غیرکلینیکی و آزمایشگاهی است. بنابراین، در این مقاله مروری، شناسایی بیماری آلزایمر   به وسیله آنالیز الگوی راه رفتن با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مطالعات پیشین، بررسی شد.

مواد و روش ها

جست وجوی مقالات پیشین در پایگاه های اطلاعاتی مانند Google Scholar، Pubmed، IEEE، Springer و Elsevier انجام شد. پس از یافتن مقالات در این پایگاه ها، مقالات مناسب بر اساس معیارهایی مانند تمرکز مطالعه بر روی سالمندان با بیماری آلزایمر یا اختلالات شناختی خفیف، شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر، استفاده از فناوری سنسورها برای ثبت راه رفتن، برای بررسی انتخاب شدند.

یافته ها

با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن به وسیله ابزارهای نوین مبتنی بر سنسورها و فناوری اطلاعات می توان به شناسایی بیماری آلزایمر، حتی در مراحل اولیه و نیز در مرحله اختلالات شناختی خفیف پرداخت. هم چنین با تکیه بر ترکیب فناوری های مختلف سنسورها و استفاده از روش های هوش مصنوعی امکان ارزیابی کمی و شناسایی دقیق تر بیماری فراهم می شود.

نتیجه گیری

 اگر چه آنالیز الگوی راه رفتن می تواند ابزار جدیدی برای شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر باشد، اما برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار مطمئن در کلینیک ها نیاز به توسعه و بهبود آن با تکیه بر فناوری سنسورها و هوش مصنوعی دارد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073996 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!