کیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:

این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مازاد (کسری) اهرم مالی، همانند تاثیر کیفیت سود بر انتخاب شیوه های تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام برای شرکت های با اهرم بالا و پایین می پردازد. با توجه به دو شیوه تامین مالی خارجی شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی، و دو شیوه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اقلام واقعی، بیشتر به بررسی تاثیر کیفیت سود و کسری اهرم مالی بر انتخاب نوع تامین مالی می پردازیم. در این راستا، نمونه ای متشکل از تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 (750 سال-شرکت) انتخاب و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره خطی و لوجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ارتباطی بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود ضعیف در شرکت ها وجود ندارد. همچنین در شرکت هایی که دارای مازاد (کسری) اهرم مالی هستند نیز بین کیفیت سود و تامین مالی از طریق صدور سهام، ارتباطی وجود ندارد. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، قبل از تامین مالی از طریق صدور سهام، دست به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی می زنند تا راحت تر بتوانند سهام خود را انتشار دهند. از طرفی، در شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، بین تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و واقعی ارتباطی یافت نشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.