بهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه

پیام:
چکیده:

بهینه سازی سبد سهام و تخصیص ثروت بین دارایی های مختلف از جمله مهمترین مسائل در سرمایه گذاری به حساب می آید. در این مطالعه، مساله بهینه سازی سبد سهام، با درنظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی و با این فرض مورد بررسی قرار گرفت که بازده دارایی های ریسکی از اعداد فازی تشکیل شده است. سپس، مدل احتمالی جدید میانگین- نیمه انحراف مطلق ارائه شد که در آن محدودیت هزینه های معامله و محدودیت کاردینالیتی نیز در نظر گرفته شد. وجود چنین محدودیت هایی، مدل را به مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته تبدیل می کند که رویکردهای سنتی از عهده حل آن بر نمی آیند، بدین منظور در این تحقیق از الگوریتم فراابتکاری جدید با نام الگوریتم جستجوی ناخودآگاه استفاده شده است. همچنین برای بررسی قدرت و دقت حل این الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1394 صورت گرفت و نتایج آن با الگوریتم های حرکت تجمعی ذرات و ژنتیک مقایسه شد که نشان از برتری این الگوریتم در مساله ی بهینه سازی سبد سهام دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -270
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077196 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.