ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)

پیام:
چکیده:

سنگ‌های اولترامافیک از بخش‌های مهم مجموعه افیولیتی جنوب‌غرب مشهد هستند که در این پژوهش در دو گروه متا‌پریدوتیت‌ها و متا‌پیروکسنیت‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته‌‌اند. پس از تعیین درصد سرپانتینی‌شدن در مقاطع نازک، آزمایش‌های ژئوتکنیکی بر روی نمونه‌های جمع‌آوری‌ شده، صورت‌گرفته و رفتار سنگ‌ها مقایسه‌شده است. نتایج نشان‌دهنده ارتباط نزدیک بین فرایند سرپانتینی‌شدن و مقاومت تک‌محوری در سنگ‌های اولترامافیک منطقه است؛ به‌‌‌طوری‌‌که در درجه سرپانتینیتی متوسط در نمونه‌هایی که 25 تا40 درصد سرپانتینی شده‌اند، درجه مقاومت بسیار سخت (MPa250-100)، 40 تا60 درصد سرپانتینی‌شده مقاومت سخت (MPa100-50)،60 تا 75 درصد سرپانتین، مقاومت نسبتا سخت (MPa50-25) و در درجه سرپانتینیتی شدید با شدت 75 تا 95 درصد مقاومت ضعیف (MPa25-5) مشاهده می شود. مطابق این پژوهش به‌دلیل درجات مختلف سرپانتینی‌شدن احتمال وقوع لغزش، ناپایداری و یا ریزش ترانشه در این سنگ‌ها زیاد است

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
645 -663
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079234 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.