تاثیر بیماری عجله بر محتوای گزارش حسابرس در ایران

پیام:
چکیده:

از آنجا که تمام مراحل حسابرسی (برنامه ریزی، اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت ‏همراه است،‎ ‎متغیرهای ‏مربوط به شخص قضاوت کننده از قبیل وجود اختلالات شخصیتی و روانی، می تواند بر محتوای گزارش یا به عبارت دقیق تر بر قضاوت حسابرسان تاثیر گذارد، بنابراین هدف پژوهش حاضر با دیدگاهی از حوزه علوم رفتاری، بررسی تاثیر بیماری عجله حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به بیماری عجله حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی در سال 1395 بر اساس نمونه گیری هدفمند ، با استفاده از پرسشنامه عجله طراحی شده در طی پژوهش، جمع آوری شده که نمونه نهایی به 165 حسابرس و 139 شرکت رسید و برای بررسی دقیق تر و افزایش تعداد نمونه شرکت هایی ‏که در سال 1396 نیز توسط همان حسابرسان سال 1395 حسابرسی شده بودند به نمونه اضافه شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و لجستیک استفاده شده است. در نهایت، نتایج پژوهش گویای آن است که بیماری عجله حسابرسان منجر به ارائه گزارش مقبول و ارائه تعداد بند شرط کمتر می شود. ولی بر نوع بند شرط و همچنین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر تاثیری ندارد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083797 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!