مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی: آزمون تجربی نظریه ذینفعان و علامت دهی

پیام:
چکیده:

بر اساس نظریه ذینفعان و علامت دهی، مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است به رفع تعارضات میان ذینفعان و در نتیجه به حداکثر رساندن ثروت و سطح رفاه سهامداران منتج شود، یا محدود به رویه هایی برای مدیریت وجهه مدیران در محیط بازار به هزینه سهامداران گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی، با توجه به نظریه ذینفعان و علامت دهی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مطابق با نظریه ذینفعان بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر هدف مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، رفع تعارضات میان ذینفعان و در نتیجه به حداکثر رساندن ثروت سهامداران بوده و موجب افزایش اثربخشی کنترل های داخلی شرکت می شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -338
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!