تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط

پیام:
چکیده:
هدف

شرکت ها به دنبال یک سطح هدفمند وجه نقد هستند تا بتوانند از این طریق انعطاف پذیری مالی خود را حفظ کنند، اما ممکن است در برخی موارد شرکت ها از این سطح تعیین شده فاصله بگیرند و به تدریج، به سطح بهینه میزان وجه نقد نگهداری شده باز گردند. وجه نقد نگهداری شده و سطح هدفمند آن، ممکن است به دلیل وجود هزینه های تعدیل متفاوت باشد، و به همین دلیل، سرعت تعدیل تحت تاثیر ویژگی های شرکتی قرار می گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  

روش

بدین منظور، تعداد 75 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب و  با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های ترکیبی، آزمون شده‎اند.

یافته ها

یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که سرعت شرکت های کوچک و متوسط در تعدیل میزان وجه نقد نگهداری شده برای رسیدن به سطح هدفمند خود تحت تاثیر فرصت های رشد، محدودیت های مالی و درماندگی مالی قرار می گیرد.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط به دلایل نگرانی بابت از دست دادن فرصت های رشد، و همچنین محدودیت های مالی و هزینه های مربوط به درماندگی مالی به گونه ای سریع وجه نقد خود را تعدیل می کنند.

دانش افزایی

 این نتایج می تواند برای شرکت های کوچک و متوسط ایرانی که سیستم های تامین مالی آن ها مبتنی بر بانک ها می باشد و یا شرکت های کوچک و متوسط دیگری که دسترسی محدودی به منابع مالی دیگر، غیربانکی دارند، سودمند باشد. همچنین می تواند درک مدیران از نحوه مدیریت ذخایر نقدی را بهبود بخشیده و واکنش آن ها نسبت به شوک های اقتصادی و مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088727 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.