راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج البلاغه

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین دغدغه های دیرینه ی بشر، تامین رفاه افراد جامعه و رفع فقر بوده است. اما به دلایلی مانند اختناق و ستمگری های بی رحمانه ی ثروت اندوزان حاکم و بی عدالتی و جاه طلبی آنان هرگز محقق نمی شد. با ظهور اسلام این دغدغه جدی تر شد. آیات و روایات بسیاری نیز موید این ادعاست. پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این سوال است که امام علی(ع) در نهج البلاغه برای مقابله با فقر، چه گروه هایی را مورد خطاب قرارداده و متناسب با هر گروهی، چه راهکارهای تربیتی برای برون رفت از فقر ارائه داده اند؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیانات و اقدامات امام علی(ع) در این زمینه، غالبا ناظر بر روشی تربیتی و پویشی عمومی است که در صدد تربیت آحاد افراد جامعه و نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی برای مقابله با فقر می باشد که با تلاش اقشار ضعیف، مسئولیت پذیری و همیاری ثروتمندان و عدالت حاکمان در قالب معیار های اخلاقی، انسان مداری و آخرت گرایی امکان پذیر خواهدبود. گرچه گروه های مورد خطاب امام(ع) در اجرای این امر تمام نوع بشر است؛ اما ایشان به طور اخص، «فقراء»، «قشر متمکن جامعه» و «مدیران حکومتی» را مخاطب قرار داده و برای هر کدام وظایف خاصی را مشخص کرده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.