فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتحیه فتاحی زاده*، مهناز امیر خانی، نعیمه سادات رضوی علوی، فاطمه ونکی صفحات 1-21

  قرآن کتاب تربیت انسان است. از این رو یکی از اصلی ترین زمینه های پژوهش در قرآن، بررسی رویکرد تربیتی آن است. از آنجا که شیوه بیان آموزه های تربیتی، در اثرپذیری مخاطب نقش اساسی دارد، قرآن کریم شیوه های متنوع بیانی را به کار بسته است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی شاخص ترین آموزه های تربیتی به شیوه استدلالی استخراج شده است. تعالیم تربیتی قرآن ضمن توجه به عقل و منطق مخاطب، انواع استدلال شامل قیاس، استقراء و تمثیل را به کار بسته است. به علاوه در مواردی جنبه استدلالی این آیات، قوی تر از سایر زمینه های آن می باشد. شیوه بیان آیات تربیتی نیز، کاملا متناسب با رهنمودهای تربیتی آن است. بنابراین میان روش های تربیتی قرآن و شیوه های بیان آن، تناسب و هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. آیات تربیتی قرآن علاوه بر معرفت بخشی ٬جنبه انگیزشی و تحریکی داشته و انسان را به سمت کمال مطلوب هدایت نموده است . 

  کلیدواژگان: آموزه های تربیتی قرآن، شیوه های بیانی، آیات استدلالی
 • عنایت شریفی* صفحات 23-42
  یکی از ابعاد نظام تربیتی اسلام بررسی روش های تربیت کودک وتطبیق آن با نظام تربیتی پراگماتیسم می باشد لذ این پژوهش در صدد است با روش توصیفی ،تحلیلی و انتقادی در این زمینه به سوالات ذیل پاسخ دهد: 1.روش های نظاام تربیتی اسلام براساس آیات و روایات و پراگماتیسم کدامند؟ 2. شباهت ها و تفاوت های این دو نظام تربیتی در تربیت کودک کدامند؟ مهم ترین روش های تربیت کودکان در نظام تربیتی اسلام عبارتند از ؛ محبت و مهرورزی، تکرار و عادت دادن ،تکریم شخصیت ، تشویق و تنبیه ،همبازی شدن ،پیشگیری و کنترل انحرافات جنسی، صفارش فه مراعات نظم وحقوق دیگران و... ومهم ترین روش های تربیت کودکان درپراگماتیسم عبارتنداز؛ تفکر، انعطاف پذیری، آموزش مبتنی بر باری ، حل مساله ، تجربی، پروژ های، آزمایش ، روش تدریس و... ، مهم ترین شباهت های این دو نظام ، روش های ؛ حل مساله ، همبازی شدن ، کارگروهی ، تربیت عملی ، ایجاد انگیزه ، تشویق ؛ تغییر موقعیت ، انعطاف پذیری،روش تحول در آموزش و پرورش و... می باشد وروش هایی همانند؛زمینه سازی قبل و بعد از تولد، ایمان پروری ،کنترل از انحرافات جنسی ، تکریم، تمرین و تکرار در نظام تربیتی اسلام مطرحند که در نظام تربیتی پراگماتیسم توجهی به آنها نشده است. وروش هایی همانند ؛ تجربی ،آزمایشی، عادت، پروژه ای ،تدریس ، ، در پراگماتیسم مطرحند که در آموزه های دین اسلام در باره آنها تصرح نشده است
  کلیدواژگان: تربیت، کودک، پراگماتیسم، اسلام
 • پرویز باقری*، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب صفحات 43-60
  منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمه معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، عصیان جوانان، جنایات سازمان یافته، حق کشی، کژمداری، هرج و مرج گرایی، آدم کشی و آدم ربایی، اعتیاد، بی عدالتی های اجتماعی و بیگانگی از آزادی درونی و فکری توسل به این مکانیسم مترقی تجویز گردیده است. هدف مقاله حاضر مدد رساندن به مانایی، پویایی و نهادینه ساختن این فرضیه الهی تربیتی است که عاملی برای نجات مردمان از هبوط به کژی ها و کج روی ها تلقی می گردد. این مقاله در پی آن است تا توان قانون اساسی(اصل هشتم) و آموزه های دینی -تربیتی و اثرگذاری آن در پیشگیر ی از وقوع جرم در جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان میدهد که تعرض قانونگذار و تاکید آموزه های دینی بر اعمال این اصل در راستای نهادینه ساختن اصول تربیت اسلامی در جامعه معنا دار بوده و مفید به مقصود می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، نوع آن کیفی و از لحاظ گرد آوری داده ها اسنادی و مطالعات ثانویه فرا ترکیب و مبتنی بر مطالعه منابع برخط داخلی و خارجی به روش تحلیل انتقادی است.
  کلیدواژگان: امر به معروف و نهی از منکر، آموزه های دینی، قانون اساسی، پیشگیری از جرم
 • آیت قبادی*، داریوش نظری، مجتبی گراوند، سیدعلاءالدین شاهرخی صفحات 61-79

  تربیت اقتصادی یا آموزش اقتصادی بعنوان یکی از مولفه‎های مهم در توسعه اقتصادی، فرآیندی است که افراد دانش و رفتار مطلوب اقتصادی را می‎آموزند تا مهارت لازم را برای استدلال منطقی و تصمیم‎گیری درست در عرصه‎های تولید، توزیع و مصرف کسب کرده، تا ضمن تامین منافع شخصی به حفظ منافع جامعه هم تعهد داشته باشند. بواسطه اینکه امام علی (ع) اقتصاد را منبع اصلی قدرت یک جامعه عنوان کرده و خود نیز در تمام دوران حیاتش به فعالیت، کار و تلاش اهتمام داشته، سیره آن حضرت منبعی اصیل، غنی و ارزشمند برای تبیین مولفه‎های تربیت اقتصادی است که با فرهنگ جامعه ایرانی - اسلامی همخوانی داشته و قابلیت آموزش به تک تک افراد جامعه برای تنظیم روابط اقتصادی خود را دارد. این مقاله با روش کتابخانه‎ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی به دنبال تبیین مولفه‎های تربیت اقتصادی در سیره امام علی (ع) است که نتایج حاصل از این بحث بیانگر آن است که دوازده مولفه شامل: توکل به خدا، رعایت انصاف، التزام در کسب روزی حلال، رعایت الگوی مصرف، خوش خلقی، امانت‎داری، اهتمام به کار و تلاش، اهتمام در سازندگی و آبادانی، حفظ منافع جامعه، برنامه ‎ریزی، التزام در ارائه کار با کیفیت و التزام به قانون در سیره اقتصادی امام (ع) بعنوان الگوی اسلام ناب برای آموزش افراد جامعه وجود دارد.

  کلیدواژگان: تربیت اقتصادی، امام علی (ع)، سیره، تربیت، اقتصاد
 • مینا شمخی*، امان الله ناصری کریموند، فاطمه مرادی صفحات 81-100
  یکی از مهم ترین دغدغه های دیرینه ی بشر، تامین رفاه افراد جامعه و رفع فقر بوده است. اما به دلایلی مانند اختناق و ستمگری های بی رحمانه ی ثروت اندوزان حاکم و بی عدالتی و جاه طلبی آنان هرگز محقق نمی شد. با ظهور اسلام این دغدغه جدی تر شد. آیات و روایات بسیاری نیز موید این ادعاست. پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این سوال است که امام علی(ع) در نهج البلاغه برای مقابله با فقر، چه گروه هایی را مورد خطاب قرارداده و متناسب با هر گروهی، چه راهکارهای تربیتی برای برون رفت از فقر ارائه داده اند؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیانات و اقدامات امام علی(ع) در این زمینه، غالبا ناظر بر روشی تربیتی و پویشی عمومی است که در صدد تربیت آحاد افراد جامعه و نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی برای مقابله با فقر می باشد که با تلاش اقشار ضعیف، مسئولیت پذیری و همیاری ثروتمندان و عدالت حاکمان در قالب معیار های اخلاقی، انسان مداری و آخرت گرایی امکان پذیر خواهدبود. گرچه گروه های مورد خطاب امام(ع) در اجرای این امر تمام نوع بشر است؛ اما ایشان به طور اخص، «فقراء»، «قشر متمکن جامعه» و «مدیران حکومتی» را مخاطب قرار داده و برای هر کدام وظایف خاصی را مشخص کرده اند.
  کلیدواژگان: راهکارهای فقرزدایی، توصیه به فقراء، وظایف اغنیاء، مسئولان حکومتی
 • فاطمه فاخری*، حمیدرضا بصیری صفحات 101-114

  باورهای خرافی کم و بیش در زندگی همه افراد وجود دارد و ریشه آن بر اساس روابط منطقی بنا نشده است. این باورها به عنوان مرهمی در جواب به ناامنی های افراد در زندگی رواج یافته و در واقع نوعی تلاش ناگزیر برای نفوذ به آینده است تا در مسیر وقایع و حوادث برای خوشایندسازی بر امور تاثیر بگذارد. بر این اساس یکی از باورهای انسان، باور به بخت و شانس است که در فرهنگ امروز جوامع گوناگون، در میان کلمات اقشار مختلف جامعه، همه روزه بارها و بارها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه موردی تاثیرات تربیتی باور به بخت و شانس در حیات انسان است که ضمن بیان ماهیت بخت و شانس، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این باورهای خرافی پرداخته و در گام بعدی از جنبه دینی به سنجش اعتبار آن ها پرداخته است. از جمله آثار تربیتی باور به بخت و شانس مثبت می توان به؛ تلاش، مثبت اندیشی و رضایتمندی از زندگی اشاره کرد که در آموزه های اسلام نیز قابل قبول می باشد. در مقابل، باورهای منفی مانند بدبختی یا بدشانسی موجب بدبینی، خمودگی و عدم تلاش می گردد که از آن ها نهی شده است.

  کلیدواژگان: خرافه، بخت و شانس، آثار تربیتی، اسلام
|
 • Fathiyeh Fattahizadeh *, Mahnaz Amir Khanii, Naeamah Razavii Alavii, Fatemah Wankii Pages 1-21

  The Koran is the book of human education. Therefore, one of the main areas of research in the Qur'an is to study its educational approach. Since the teaching style of the teachings plays an essential role in the effectiveness of the audience, the Holy Qur'an employs various modes of expression. The most prominent of these is the use of reasoning techniques. The educational teachings of the Quran, while addressing the intellect and logic of the audience, employ a variety of arguments including analogy, induction, and allegory. Moreover, in some cases the reasoning aspect of these verses is stronger than the other contexts. The way the educational verses are expressed is also fully in line with its educational guidelines. Therefore, there is considerable balance between the educational methods of the Qur'an and its modes of expression. Keywords: Quranic educational teachings, expressive practices, reasoning verseslegory. Moreover, in some cases the reasoning aspect of these verses is stronger than the other contexts. The way the educational verses are expressed is also fully in line with its educational guidelines. Therefore, there is considerable balance between the educational methods of the Qur'an and its modes of expression.

  Keywords: Quranic educational teachings, expressive practices, reasoning verses
 • Enayat Sharifi * Pages 23-42
  er yyeu sdf s df sd xc cf cv xc xc sd cv xc sd cv xc sd we d f as xd cf xd cv sd xd x f sx zs xd cf vf xd cv xc sd sd uy hgf vc jhu hgf bvc bh b mnb jhg uhg jhg mnb kjh iuy hgf uwb hgd cvx cv scvx vgc bv bcg df bv cxgd bvchj xc sfs xc sd vcx df sd sd xc sd sd iuy bvg bvc jhg jhg nbv njh bgf jhg nbv nhg jhg kju hgu hgfr bvg nbv jhg buy hgfj cvb sdf dfg sd hgf bvch cv ur dgf df bcv sdgt sfd iuyt uy dfg sdg sdf sdf asf asdf xv asf asf xc zbv c cv xc cv xc cv bvc xc xc d x gd cv bc xc bv nb c cv xc xd xs uyr cvb sdg sdg xcv xc vc
  Keywords: etrevc, uyteg, uyrtr, kjgh
 • Parviz Bagheri *, Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab Pages 43-60
  The educational nature of Article 8, Iranian constitution, is a non-criminal mechanism, charity, non-costly, inductive of human values, a preventive factor and a kind of general and public supervision that has been emphasized by the holy Quran verses, sunnah and the constitution. Considering the educational, economical, social and moral outcomes of Amre Be maaruf & Nahy e Az Monkar, the Islamic preventive strategy is to combat with the criminals, preventing crimes, youth rebellion, organized criminals, indifference, murder, kidnapping, chaos, genocide and addiction, social injustice and stranger to the inner intellectual freedom, has been prescribed by this efficient mechanism. This paper tries to help the lasting, continuing of this divan & educational phenomena that is a factor to save people from all untrue ways. The paper tries to size up the power of constitution and educational- religious teachings and their influences in preventing the committing of the crimes in the society. The analysis shows that implementing Art. 8 of the Iranian constitution and religious teachings is meaningful in Islamic educational principles and is useful to the aim. The method and methodology is based on the national and international databases and is applied qualitative critical analysis.
  Keywords: amre be maaruf & Nahye az Monkar_Religious Teachings_Constitution_Crime Prevention
 • Ayat Ghobadi *, Dariyosh Nazarii, Mojtaba Ghrawand, Saied Alaedin Sharokhii Pages 61-79

  Economic education or economic training as one of the most important components of economic development is a process that teaches people economical knowledge and good behavior to acquire the skills which are required for rational reasoning and making the right decisions in the areas of production, distribution and consumption. it is necessary to earn money while ensuring the commitment to protecting the benefits of society. Because Imam Ali (AS) has regarded the economy as the main source of power for a society and has always devoted himself to activity, work and effort throughout his life, his background is a genuine, rich and valuable resource for explaining the components of economic education which is compatible to the culture of Iranian-Islamic society. It also has the ability to train the whole members of society to manage their economic relations. This paper uses a library-based descriptive-analytical method to explain the components of economic education in Imam Ali. The results indicate that there are thirteen components including: trust in God, respect for justice, Commitment to a lawful outcome, observance of consumption patterns, goodwill, trustworthiness, commitment to work, effort in building and development, rising early, maintaining community benefits, planning, commitment to providing quality work and commitment to the law. In summary, there is an economic pattern of Imam as a model of pure Islam for the education of individuals in society.

  Keywords: Economic education, Imam Ali (AS), Sire, education, Economics
 • Mina Shamkhi *, Amanalah Naseri Karimvand, Fatemeh Moradi Pages 81-100
  One of the most important concerns of mankind has been the provision of welfare to the community and poverty alleviation. But for reasons such as the choke and cruel oppressions of the wealthy people rulers and the injustice and ambition of their wealth, it never materialized. With the advent of Islam, this concern became more serious. Many verses and narratives also support this claim. The current research, carried out with a library tool and a descriptive-analytical approach, seeks to answer is this question that Imam Ali (AS) in Nahj al-Balagha to fight poverty, What groups have addressed and tailored to each group, what educational strategies have they offered to overcome poverty? The results show that the statements and actions of Imam Ali (AS) in this field are often oversees a public scouting and training method that seeks to educate the individuals and institutionalize a culture of altruism and social responsibility to tackle poverty which will be made possible by the efforts of the poor, the responsibility and assistance of the rich and the justice of the rulers within the framework of divisive criteria, humanitarianism and the hereafter will be possible. However, the groups addressed by the Imam (AS) in carrying out this task are all human beings; but they are, in particular, "the poor", the "affluent strata of society," and they target "government leaders" set specific tasks for each.
  Keywords: Poverty alleviation Strategies, Advise the poor, Rich tasks, Government officials
 • Fatemeh Fakheri *, Hamidreza Basiri Pages 101-114

  Superstitious beliefs exist more or less in the lives of all people, and their roots are not based on rational relationships. These beliefs have become prevalent in response to the insecurities of individuals in life, and are in fact an inevitable attempt to influence the future to influence the course of events and events to make things enjoyable. According to this, one of the human beliefs is the belief in luck that in today's culture, different societies are used every day, over and over again, through the words of different segments of society. The main purpose of the present study is a case study of the educational effects of belief in luck and chance in human life, while expressing the nature of luck, using a library study, to analyze and analyze these superstitious beliefs and to evaluate the validity of religious beliefs in the next step. They have paid. Among the educational effects of belief in good fortune are the efforts, positive thinking, and life satisfaction that are acceptable in the teachings of Islam. In contrast, negative beliefs, such as misery or misfortune, lead to skepticism, boredom, and lack of effort.

  Keywords: Superstition, Chance, Luck, educational effects, Islam