آینده نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی

پیام:
چکیده:

اطلاعات به طور عمده در دسترس اکثریت مردم است، حتی اگر این دانش همیشه قابل اعتماد و سازنده نباشد. آموزش عالی بر روی آموزش و توسعه افراد حرفه ای کارآمد و رقابتی تمرکز کرده است. هدف این پژوهش آینده نگاری نقش اخلاق و انتقاد در آموزش عالی است و به این منظور از تکنیک دلفی استفاده شده است. در این پژوهش از نظرات 58 متخصص در مراحل دلفی استفاده شده است. رویکرد این مقاله عمدتا توصیفی و اکتشافی است. دسته بندی های ذهنی خبرگان در سه حوزه مختلف قرار دارند: بازتاب اخلاقی و انتقادی در مورد نقش فناوری در عصر معاصر و در آینده؛ جنبه های حرفه ای و اقتصادی؛ آموزش مدنی و مهارت های نرم افزاری و روش پژوهشی. نتایج نشان می دهند در حال و آینده از نیاز به ترویج آموزش اخلاقی دانشجویان مهندسی و مدیریت برای ترویج بحث های انتقادی و چند رشته ای در مورد مشکلات موجود و حفاظت و ساختن با مسئولیت آینده حمایت می شود. برخی از استادان نیاز به آموزش اخلاقی در دوره های مهندسی و مدیریت را به رسمیت نمی شناسند و به همین ترتیب، بیشتر دوره های مهندسی و مدیریت که آموزش داده می شود، آموزش اخلاقی در برنامه درسی خود ارائه نمی دهند و دانشجویان تا بعد از دوره فارغ التحصیلی اصول رعایت روش پژوهشی و کاری اخلاقی را رعایت نمی کنند که این موارد ماحصل عدم آموزش این موارد به آن ها است. آموزش اخلاقی در دوره های مهندسی و مدیریت هنوز غالبا به لحاظ محتوای درسی بسیاری از واحدهای درسی موردمطالعه و به لحاظ مشخصات اهمیت ثانوی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094332 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.