بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تاکید بر جایگاه ایران

نویسنده:
چکیده:

حکمرانی خوب، رویکردی در مباحث توسعه و اداره امور عمومی است که نزدیک به سه دهه از طرح آن می گذرد و بر توازن فعالیت ها بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تاکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل داده های شاخص جهانی حکمرانی که توسط بانک جهانی در سال 2018 منتشر شده، تدوین گردیده است. داده های شاخص جهانی حکمرانی در بازه زمانی 1996 تا 2017 و در قالب شش مولفه پاسخ گویی و حق اعتراض، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ارائه شده است. داده های فوق در این مقاله با استفاده از روش های آمار توصیفی و به کمک نرم افزار اکسل در چند بخش تحلیل شده است. بخش اول به معرفی کشورهای دارای بالاترین و پایین ترین امتیاز در مولفه ها، بخش دوم به بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، بخش سوم به بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم انداز و بخش چهارم به بررسی وضعیت ایران در شاخص سال 2017 اختصاص یافته است. نتایج تحلیل ها نشان داد در مورد ایران بالاترین امتیاز مربوط به مولفه اثربخشی دولت و پایین ترین امتیاز مربوط به مولفه پاسخ گویی و حق اعتراض است. امتیاز ایران اختلاف زیادی با میانگین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارد. در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه نیز امتیاز ایران در شاخص اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، بالاتر از میانگین منطقه است، لیکن در چهار مولفه دیگر، پایین تر از میانگین منطقه قرار می گیرد. براساس نتایج فوق، پیشنهادهایی در محورهای شش گانه جهت بهبود وضعیت حکمرانی در ایران به مراجع سیاست گذار ارائه شده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2096283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.