ارزش گذاری اقتصادی میزان ترسیب کربن در مخزن سدهای چومان، کانی گویژان و سامانه انتقال آب آن ها در استان کردستان

پیام:
چکیده:

تلاش برای برآورد ارزش واقعی مجموعه کالاها و خدمات محیط ‏زیستی به ویژه جنگل ‎ها از آنجا ضرورت می‏یابد که هم اکنون فشارهای گوناگون ناشی از انگیزه ها و مقاصد اقتصادی، زمینه ساز زوال و نابودی آن ها شده است. از این رو این مطالعه تلاش می کند تا به بررسی میزان تخریب پوشش گیاهی و کربن آلی تثبیت شده در هر هکتار و ارزش گذاری آن با رهیافت هزینه اجتماعی در مخزن سد چومان و کانی‎گویژان و سامانه انتقال آب بین این دو، به عنوان بخشی از مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی، در استان کردستان بپردازد. در این مطالعه نمونه برداری با روش بلوکی تصادفی انجام گرفت و در مخزن سد چومان و کانی گویژان تعداد 18 قطعه نمونه 20 در 60 متر و برای سامانه انتقال آب تعداد 8 قطعه نمونه 10 در 60 متر برداشت گردید. میزان کربن ذخیره ای و کربن ترسیب شده با استفاده از فرمول های تجربی از روی زی توده خشک درختان برآورد گردید. نتایج نشان داد که میزان ترسیب کربن در هر هکتار جنگل در منطقه چومان، کانی گویژان و مسیر انتقال آب بین این دو منطقه به ترتیب برابر با 336/0، 37/0 و 44/0 تن در هکتار در سال می باشد و با در نظر گرفتن 12/132 دلار به عنوان هزینه اجتماعی ترسیب هر تن کربن، ارزش ترسیب کربن هر بخش به ترتیب معادل 39/44، 88/48 و 3/58 دلار در هکتار برای سال 1394 برآورد می شود. به طور کلی می توان گفت سالانه 89/45418 دلار خسارت در اثر عملیات سدسازی به خاطر تخریب جنگل‎ها و عدم جذب و ترسیب 67/343 تن کربن به محیط زیست این منطقه با مساحت 41/852 هکتار وارد می شود که می بایست حداقل با ایجاد جنگل کاری و انتخاب گونه مناسب جبران شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.