بررسی تغییر در مدل مدیریت سود اصلاح شده جونز و مقایسه آن با الگوی متغیرهای تاثیر گذار بر اقلام تعهدی بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های ورشکسته

پیام:
چکیده:

مدلهای مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا، ضمن بررسی اضافه نمودن عدد ثابت به مدل اصلاح شده جونز، الگویی باتوجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آنرا برای شرکتهای ورشکسته آزمون نموده وبا مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمائید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R ، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تاثیرگذار بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد،کدام متغیرها بیشترین تاثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی متغیرهای تاثیرگذار براقلام تعهدی از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. و الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو صورت (باعدد ثابت و بدون عدد ثابت) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، با اضافه شدن عدد ثابت به مدل اصلاح شده جونز قدرت تبیین کنندگی مدل برای نشان دادن مدیریت سود افزایش می یابد. و مدل توانست مدیریت سود را در 28 شرکت از 37 شرکت نشان دهد در حالی که قبل از اضافه شدن عدد ثابت مدل جونز مدیریت سود را در 24 شرکت فقط توانسته بود نشان دهد. و همچنین الگوی متغیرهای تاثیرگذار بر اقلام تعهدی بلحاظ آماری کاراتر از مدل اصلاح شده جونز عمل نمود و توانست مدیریت سود را با اضافه شدن عدد ثابت در 34 شرکت و بدون عدد ثابت در 32 شرکت از 37 شرکت مورد آزمون نشان دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099821 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.