کروناویروس: علم سنجی پنجاه سال تولید علم جهانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

گسترش چالش برانگیز و جهانی کروناویروس، موجب تولید علم قابل توجهی در این خصوص در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی شده است. پژوهش حاضر با هدف پایش، رصد و ارزیابی کمی بروندادهای فوق طی 50 سال در قلمرو کروناویروس به مطالعه پرداخته است.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش علم‏سنجی با رویکرد تحلیلی انجام گردید.  تمامی انتشارات کروناویروس (5128 مدرک) که در پایگاهWOS  در بازه زمانی1970 تا 2019 نمایه شده‏اند، جامعه آماری این مقاله را شامل می‏شود. به منظور  تشخیص کلیدواژه های اصلی از سرعنوان های موضوعی پزشکی (MeSH) و جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها، نرم افزار Excel 2016 به کار رفت.

یافته ها

روند تولید علم جهانی کروناویروس در بازه های زمانی مختلف در نوسان بود. بیشترین میزان تولید علم در سال 2005 (349 مدرک) و بیشترین تعداد استناد (11385) مربوط به 2019 است. "Enjuanes L"، ایالات متحده، و "University of Hong Kong" پرتولیدترین دانشمند، کشور و سازمان در زمینه موضوعی کروناویروس در نیم قرن اخیر در جهان هستند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد بین OutBreakهای کروناویروس و میزان تولید علم جهانی این قلمرو رابطه مستقیمی وجود دارد. کیفیت تولیدات پژوهشگران این قلمرو از روش های علم سنجی، قابل تامل و خوداستنادی پژوهشگران بر اچ ایندکس آن ها تاثیر داشته است. آگاهی با نتایج مطالعات علم‏سنجی کروناویروس، برای پژوهشگران، سیاست گذاران و برنامه‏ریزان جهت شناسایی اهداف درمانی مناسب تر، اتخاذ تصمیم گیری بهتر و ارائه راه‏ حل‏های اثربخش‏تر در کوتاه‏ترین زمان ممکن، ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104270 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.