بررسی تاثیر ضد باکتریایی بربرین بر ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم جدا شده از بیمارستان های همدان

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

اسینتوباکتربومانی یکی از عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی به خصوص در بخش مراقبت های ویژه است. ظهور سویه هایی با مقاومت چند دارویی اسینتوباکتربومانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. از جمله راه های مقابله با پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده از داروهای گیاهی و مشتقات آنها به جای آنتی بیوتیک ها و یا در ترکیب با آنها است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مهارکنندگی بربرین به عنوان یکی از مشتقات زرشک، بر ایزوله های بالینی اسینتوباکتربومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم است.

مواد و روش ها

دراین مطالعه 70 ایزوله بالینی اسینتوباکتر بومانی جمع آوری و با روش های متداول میکروب شناسی تشخیص داده شدند. مقاومت ایزوله ها در برابر ایمی پنم و سیپروفلوکساسین به روش دیسک دیفیوژن و میکرو براث دایلوشن سنجیده شد. حداقل غلظت مهاری بربرین و نیز اثر ترکیبی آن با آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش میکرو براث دایلوشن بررسی شد.

یافته ها

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بیش از 90 درصد ایزوله ها نسبت به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم مقاوم بودند. میزان حداقل غلظت مهاری (MIC) ایمی پنم از 8 تا 28 وMIC  سیپروفلوکساسین از 4 تا 32 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. بربرین، MIC ایمی پنم و سیپروفلوکساسین را به طور میانگین صفر تا دو برابر و بین صفر تا 1 برابر به ترتیب کاهش داد.

نتیجه گیری

مقاومت سطح بالا به ایمی پنم و سیپروفلوکساسین در میان ایزوله های اسینتوباکتر بومانی موجب نگرانی است. بربرین به صورت ترکیب با ایمی پنم و سیپروفلوکساسین MIC را به میزان مناسبی کاهش می دهد که می توان از آن به عنوان ماده موثری جهت کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
44 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.